Tämä on rakennusvirasto

Vastaamme Helsingin katu-ja viheralueista sekä kaupungin toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.


Meidän tehtävänämme on taata toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä kestävän rakentamisen asiantuntijapalvelut. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa vetovoimainen ja kehittyvä Helsinki, jossa kaikkien on hyvä elää ja toimia.

Varsinaiset rakennus- ja kunnossapitotyöt tilaamme kaupungin omalta tuotantoyksiköltä Staralta sekä yksityisiltä urakoitsijoilta.

Organisaatio

Yleisten töiden lautakunta ohjaa ja valvoo rakennusviraston toimintaa. Rakennusviraston johtajana toimii kaupungininsinööri. Virastossa on viisi osastoa: arkkitehtuuriosasto, hallinto-osasto, HKR-Rakennuttaja, katu- ja puisto-osasto sekä palveluosasto.


Kaupungininsinööri

Diplomi-insinööri Raimo K. Saarinen aloitti rakennusviraston virastopäällikkönä eli kaupungininsinöörinä syyskuussa 2010.

Saarinen aloitti työnsä rakennusvirastossa ensi kerran jo vuonna 1978, jolloin hän työskenteli harjoittelijana. Ennen palaamistaan rakennusvirastoon, katu- ja puisto-osaston osastopäälliköksi (2005), hän toimi mm. tuotantojohtajana Vantaan kaupungilla ja useissa tehtävissä Helsingin kaupungin vesilaitoksella.

Toimiessaan katu- ja puisto-osaston päällikkönä Saarisen johdolla kehitettiin tilaaja-tuottajamallia ja varsinkin tilaajatoimintoja. Saarisella on kokemusta myös suurten rakennushankkeiden johtamisesta. Hän on toiminut mm. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelijana ja rakennuttajapäällikkönä.

 

Helsingin kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Helsingin kaupungin rakennusvirastoon rakentamispalvelujen ostajana sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Helsingin kaupungin alv-tunnus on FI02012566.

 

 

JAA