Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman laadinta on edennyt ensimmäiseen luonnosvaiheeseen, jonka pohjalta suunnitelman tavoitteista on mahdollista keskustella alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien kanssa. 

Suunnittelun asiantuntijat olivat 15.3.2017 Vuosaari-Seuran järjestämässä aluefoorumissa Aurinkolahden koululla keskustelemassa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmasta.
Voit tutustua suunnittelun aineistoon ja tilaisuuden yhteenvetoon linkeistä. Aineisto on nähtävillä 31.3.2017 asti. Palautetta voi antaa suoraan suunnittelijoille. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.
- tilaisuudessa esitetty suunnittelun yhteenveto (6 Mt)
-
Uutelan nykytilan kuvaus ja alueiden tavoitteet (aluekortti)
- Uutelan hoitoluokat

- Uutelan aluefoorumi tilaisuuden muistio

Varsinainen suunnitelmaluonnos tulee näille sivuille 25.4.2017. Suunnitelmaan voi tutustua myös koira-aitauksen käyttöönottojuhlissa tiistaina 25.4.2017 klo 15 - 19. Tule tutustumaan koirapalveluihin, paistamaan makkaraa sekä tapaamaan suunnittelijoita! 

 


 

Hoito- ja kehittämissuunnitelman sisältö

Uutelan merkitys yhtenä Helsingin arvokkaimmista luonto- ja ulkoilukokonaisuutena alueen asukkaille ja muille käyttäjille on erittäin tärkeä. Uutela toimii monien kaupunkilaisten lähivirkistysalueena, mutta alueelle saavutaan myös muualta Helsingistä sekä pääkaupunkiseudulta. 
Laadittavan suunnitelman tavoitteena on turvata, ylläpitää ja kehittää alueen luonto- ja ulkoilutoimintoja sekä palveluja huomioiden suunnittelussa kuitenkin Uutelan monipuoliset luontoarvot. Osana suunnittelua tarkastellaan ulkoilureittien, opastuksen, kalusteiden, palveluiden ja jätehuollon nykytila ja tarve. 
Toivomme monipuolista ja avointa keskustelua alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Varsinaista suunnittelua on ohjannut kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä. Työn tausta-aineistona on käytetty laajasti alueelta aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja inventointitietoja sekä myös alueen asukkailta ja muilta käyttäjiltä saatua palautetta.

Uutelan luonnonsuojelualueet sekä yksityiset tontit eivät kuulu suunnittelualueeseen.

Suunnittelualueen rajauskartta (1Mt)

  

Suunnittelun lähtöaineistoksi oli mahdollista vastata ja antaa palautetta asukas- ja käyttäjäkyselyssä Kerro kartalla -palvelussa syys-lokakuussa 2016. 
Asukaspalautteen yhteenveto (1 Mt) 
Asukaskyselyn tulokset (2,3 Mt)
Kyselyssä annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua palvelun Päättyneet kyselyt osion kautta (http://kerrokartalla.hel.fi).


Suunnittelun lähtöaineistoksi valmistuneita teemakarttoja:

- historiallinen maisematila (322 kt)

- Uutelan maisema-analyysi (1,5 Mt)

- puuston pääpuulajit (700 kt)

- puuston ikä (700 kt)

- kasvupaikkatyypit (700 kt)

-alueen hoitoluokat karttaesityksenä (3,2 Mt)

 

Lisätietoja:
metsäiset alueet ja luonnonhoidon suunnittelu: Antti Siuruainen,
metsäsuunnittelija, p. 09 310 75252
reitistö, valaistus, palvelut: Nina Mouhu, aluesuunnittelija, p. 09 310 39838
luonnonsuojelualueet: Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, p. 09 310 38450
etunimi.sukunimi@hel.fi

 

 

 

JAA