Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnittelun asiantuntijat olivat maaliskuussa 2017 Vuosaari-Seuran järjestämässä aluefoorumissa keskustelemassa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmasta. Saatua palautetta on käsitelty suunnitteluryhmässä ja huomioitu suunnitelmassa.
Voit tutustua suunnittelun aineistoon ja tilaisuuden yhteenvetoon linkeistä. Palautetta voi antaa suoraan suunnittelijoille. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.

Uutelan hoito— ja kehittämissuunnitelman luonnos (16 Mt)
Uutelan nykytilan kuvaus ja alueiden tavoitteet (aluekortti)
Uutelan hoitoluokat

Aluefoorumin tilaisuudessa esitetty suunnittelun yhteenveto (6 Mt)
Uutelan aluefoorumi tilaisuuden muistio


Hoito- ja kehittämissuunnitelman sisältö

Uutelan merkitys yhtenä Helsingin arvokkaimmista luonto- ja ulkoilukokonaisuutena alueen asukkaille ja muille käyttäjille on erittäin tärkeä. Uutela toimii monien kaupunkilaisten lähivirkistysalueena, mutta alueelle saavutaan myös muualta Helsingistä sekä pääkaupunkiseudulta. 
Laadittavan suunnitelman tavoitteena on turvata, ylläpitää ja kehittää alueen luonto- ja ulkoilutoimintoja sekä palveluja huomioiden suunnittelussa kuitenkin Uutelan monipuoliset luontoarvot. Osana suunnittelua tarkastellaan ulkoilureittien, opastuksen, kalusteiden, palveluiden ja jätehuollon nykytila ja tarve. 
Toivomme monipuolista ja avointa keskustelua alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Varsinaista suunnittelua on ohjannut kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä. Työn tausta-aineistona on käytetty laajasti alueelta aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja inventointitietoja sekä myös alueen asukkailta ja muilta käyttäjiltä saatua palautetta.

Uutelan luonnonsuojelualueet sekä yksityiset tontit eivät kuulu suunnittelualueeseen.

Suunnittelualueen rajauskartta (1Mt)

  

Suunnittelun lähtöaineistoksi oli mahdollista vastata ja antaa palautetta asukas- ja käyttäjäkyselyssä Kerro kartalla -palvelussa syys-lokakuussa 2016. 
Asukaspalautteen yhteenveto (1 Mt) 
Asukaskyselyn tulokset (2,3 Mt)
Kyselyssä annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua palvelun Päättyneet kyselyt osion kautta (http://kerrokartalla.hel.fi).


Suunnittelun lähtöaineistoksi valmistuneita teemakarttoja:

- historiallinen maisematila (322 kt)

- Uutelan maisema-analyysi (1,5 Mt)

- puuston pääpuulajit (700 kt)

- puuston ikä (700 kt)

- kasvupaikkatyypit (700 kt)

-alueen hoitoluokat karttaesityksenä (3,2 Mt)

 

Lisätietoja:
metsäiset alueet ja luonnonhoidon suunnittelu: Antti Siuruainen,
metsäsuunnittelija, p. 09 310 75252
reitistö, valaistus, palvelut: Nina Mouhu, aluesuunnittelija, p. 09 310 39838
luonnonsuojelualueet: Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, p. 09 310 38450
etunimi.sukunimi@hel.fi

 

 

 JAA
13.06.2017 14:19