Yleisten töiden lautakunta
34 / 16.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 453 Kaupungininsinööri/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 454 Kaupungininsinööri/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 455 Kaupungininsinööri/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 456 Kaupungininsinööri/4

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta (pdf) (html)


§ 457 Kaupungininsinööri/5

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Olli Sademiehen ym. aloitteesta Malmin sairaalan inva-pysäköintipaikkojen sijainnista (pdf) (html)

Liite 1


§ 458 HKR-Rakennuttaja/1

Tapaninkyläntien meluseinä, kokonaisurakan työt, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 459 Hallinto-osasto/HKR/1

Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 14.8.2012 § 365 vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)


§ 460 Hallinto-osasto/HKR/2

Oikaisuvaatimus pysäköinnintarkastajan virkaan ottamista koskevasta rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön päätöksestä (pdf) (html)


§ 461 Arkkitehtuuriosasto/1

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien koirapuiston saamista Hermannin Rantatielle (pdf) (html)

Liite 1


§ 462 Arkkitehtuuriosasto/2

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien kouluille ja päiväkodeille tärkeistä metsien kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 463 Arkkitehtuuriosasto/3

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta koskien puistonpenkkien lisäämistä Itä-Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 464 Arkkitehtuuriosasto/4

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Antti Vuorelan valtuustoaloitteesta koskien Kotinummen leikkipuistorakennuksen peruskorjauksen käynnistämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 465 Palveluosasto/1

Kesämaja-alueiden maanvuokraussopimusten vuokrausperusteiden määrääminen (pdf) (html)


§ 466 Palveluosasto/2

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan takaisinsaantivaatimus, liukastuminen Teljäntiellä (pdf) (html)


§ 467 Katu- ja puisto-osasto/1

Metrovarikonkuja ja Ratasmyllyntie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Vartiokylä, nro 29926/1 ja 29927/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA