Kokousajat

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti tiistaisin kello 15.30. Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle, ellei lautakunta toisin päätä.

Nämnden sammanträder i regel tisdagar kl. 15.30. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar något annat.

 

 

Kokouspäivät kevätkaudella 2017 / Sammanträdesdagar våren 2017 / Meetings in Spring 2017

10.1.2017
17.1.2017
24.1.2017
31.1.2017
7.2.2017 (peruttu)
14.2.2017
21.2.2017
28.2.2017
 
14.3.2017
28.3.2017
4.4.2017
11.4.2017
25.4.2017
 9.5.2017
16.5.2017
 

 

 

Kokouspäivät syyskaudella 2016 / Sammanträdesdagar hösten 2016 / Meetings in Autumn 2016

16.8.2016
23.8.2016
30.8.2016
6.9.2016
13.9.2016
20.9.2016
27.9.2016
4.10.2016
11.10.2016
18.10.2016
25.10.2016
1.11.2016
8.11.2016
15.11.2016
22.11.2016
29.11.2016
13.12.2016


 

Kokousasiakirjojen aikataulu 

  • Esityslista on päätössivuilla (www.hkr.hel.fi/paatoksenteko) viimeistään kokousta edeltävän torstain iltapäivällä.
  • Tiedote kokouksessa tehdyistä päätöksistä julkaistaan päätössivuilla (www.hkr.hel.fi/paatoksenteko) heti kokouksen jälkeen.
  • Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kahdeksantena arkipäivänä kokouksesta lukien, siis pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Tidsschema för sammanträdeshandlingarna

  • Föredragningslistan finns på webben senast torsdag eftermiddag veckan före sammanträdet.
  • Ett meddelande om de beslut som fattats vid sammanträdet offentliggörs på beslutssidorna (www.hkr.hel.fi/paatoksenteko) genast efter sammanträdet.
  •  Det justerade protokollet hålls framlagt sjätte vardagen efter sammanträdet, alltså i regel ons-dagen påföljande vecka.

 

JAA