Päätöksenteko

Helsingin kaupunginorkesteri toimii sinfoniaorkesterina, joka vaalii kansainvälistä sinfoniaorkesteriperinnettä, edistää suomalaista säveltaidetta ja toimii kansallisena edustusorkesterina. Orkesteri kuuluu apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen toimialaan.

Orkesterin johtokunnan tehtävänä on asettaa kaupunginorkesterille toimintalinjat, huolehtia orkesterin toimintaedellytyksistä ja seurata orkesterin taiteellista tasoa tähdäten siihen, että konsertit täyttävät korkeat kansainväliset laatuvaatimukset ja palvelevat monipuolisesti yleisöä.

JAA