Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Huvudkontor
Postadress:

PB 55250  
00099 Helsingfors stad

Besöksadress:
Tavastvägen 86   
00550 Helsingfors

Telefonväxel:
(09) 310 1071

Registratorskontor:
Postadress: Helsingfors stad/Registratorskontoret/HST, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700
E-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Fax (09) 655 783
Registratorskontoret är öppet mån.–fre. kl. 8.15–16.00. Man kan också föra dokument till registratorskontoret utanför tjänstetid. Då lämnas de i stadshusets entré vardagar till kl. 19 och på veckoslut kl. 10–16.

Metrons nödcentral (även ordningsproblem):
(09) 310 12 112

Metrons säkerhetskontrollrum:
(09) 310 13333
 Ta i första hand kontakt per telefon. Vid icke-brådskande ärenden som berör metrolokalerna och upprätthållande av ordningen: https://www.hsl.fi/sv/respons

E-postadresser: 
hkl@hel.fi
De personliga e-postadresserna har formatet
fornamn.efternamn@hel.fi