Hoppa till innehållet

Ge respons

HST ansvarar från och med början av 2010 för spårvägs- och metrotrafiken, för trafiken med Sveaborgsfärjan samt för underhåll och byggande av banor och stationer. Planeringen av kollektivtrafiken, tidtabellerna och passagerarinformationen är s Samkommunen Helsingforsregionens trafiks ansvar.

Du kan ge respons till båda på https://www.hsl.fi/sv/kundservice/respons

  Tack!