Hoppa till innehållet

Hittegods

HST överlåter hittegods som hittats i spårvagnar, på metrotåg eller på stationer samt på Sveaborgsfärjan till Finlands Hittegods-Service (Finlands Hittegods-Service Ab).

Detta gäller inte resekort, som överlämnas till HRT:s servicepunkt.

Förfrågningar om försvunnen egendom
Du kan höra dig för om försvunna föremål dagen efter att föremålet kommit bort efter kl. 15.30 på telefonnumret 0600 41006 (1,97 €/min + lna). Du kan också lämna in en förfrågning på internet på adressen http://www.loytotavara.net/.
Hittegodsservicen bevarar hittegods i tre månader.

Byrån tar ut en avgift för servicen. Avgiftens storlek beror på föremålets värde.

Finlands Hittegods-Service Ab

öppet mån.–fre. kl. 10–18, lör. kl. 10–14 Backasgatan 56 00510 Helsingfors, tfn 0600 41006 (1,97 €/min + lna)