Hoppa till innehållet

Framträdande och fotografering i HST:s lokaler och fordon

Fotografering i spårvagnar, i metrotåg, på metrostationer och på Sveaborgsfärjan

Mer krävande fotograferingar och filminspelningar (filmer, tv-serier, reklamer och olika videor) i spårvagnar, metro, på metrostationer eller färjan bör alltid överenskommas på förhand med Helsingfors stads trafikverk HST eftersom HST och dess personalresurser i de flesta fall behöver hjälpa till vid fotograferingen eller filmningen.

Fotografer/fotograferings- eller filmgrupper ombeds arbeta så att resenärerna störs så lite som möjligt. Därför är det bäst att gruppen är så liten som möjligt. Dessutom rekommenderar HST att fotograferingarna eller filminspelningarna inte görs under rusningstid (vardagar kl. 7–9 och 15–17). Alla som ingår i filmgruppen ska ha en giltig resebiljett, såvida att filmningen sker i ett trafikmedel eller på ett område i en metrostation där biljett krävs. Ytterligare information www.hsl.fi.

Fotografering och filminspelning i spårvagnar eller metron/på metrostationer: tiedustelu.hkl @ hel.fi. Fotografering eller filminspelningar på Sveaborgsfärjan: slloytoimisto @ hel.fi eller ring 09 3102 1000.

Priser:

Fotograferingar i depån, utanför metrostationernas öppettider och assistenter

Hyrning av spårvagn med förare 1.5–30.9 (fotograferingar i depån)

 • vardagar                                        850 e/2h
  • påbörjad tilläggstimme       270 e
 • helgdagar                                      1190 e/2h
  • påbörjad tilläggstimme       396,67 e


Hyrning av spårvagn med förare 1.10–30.4 (fotograferingar i depån)

 • vardagar                                        685 e/2h
  • påbörjad tilläggstimme       217 e
 • helgdagar                                      959 e/2h
  • påbörjad tilläggstimme       319,67 e

Hyrning av metrotåg med förare 1.5–30.9 (fotograferingar i depån)

 • vardagar                                        825 e/h
  • påbörjad tilläggstimme       825 e
 • helgdagar                                      1155 e/h
  • påbörjad tilläggstimme       1155 e

Hyrning av metrotåg med förare 1.10–30.4 (fotograferingar i depån)

 • vardagar                                        650 e/h
  • påbörjad tilläggstimme       650 e
 • helgdagar                                      910 e/h
  • påbörjad tilläggstimme       910 e

Obs! Vid fotograferingar krävs alltid en assistent:

 • assistent (t.ex. vid fotografering) 61 e/h
 • assistent, nattarbete 79 e/h

 • Extra bevakning från Palmia, beställaren betalar. Förfrågningar: servicechef Markus Kolehmainen tfn 040 483 5548 markus.kolehmainen@palmia.fi

Utnyttjande av HST:s lokaler för evenemang

HST äger och förvaltar såväl metrostationer och kollektivtrafikhållplatser som metrotåg och spårvagnar och beslutar därmed även om överlåtelser av utrymmen till att utnyttjas av en tredje part, till exempel för olika evenemang.

HST kan också medverka som samarbetspartner vid arrangemang av evenemang och överlåter på så sätt lokalen att utnyttjas för evenemanget. I regel ger HST inte tillstånd för att dess lokaler används för att marknadsföra eller främja privata företag, kommersiella varor, eller ideella, religiösa eller politiska ståndpunkter. Utrymmena hyrs heller inte ut för dessa ändamål, med undantag för spårvagnar och metrotåg som kan abonneras för turer mot priser enligt en fastställd prislista, varvid marknadsföring även är möjlig.

Förfrågningar om abonnemang per e-post: tilausajot.hkl @ hel.fi. Beroende på arrangemangens omfattning bör man i tillräckligt god tid höra sig för om möjligheten att utnyttja HST:s utrymmen för evenemang hos esiintymiset.hkl @ hel.fi.

I fråga om gatuhållplatser bör arrangören därefter ännu vända sig till bolaget för utomhusreklam, JCDecaux, för att höra om de har något att invända. HST överlåter helst sina utrymmen för sådant bruk som bidrar till att ge liv åt staden, främjar trivseln för resenärerna och inte är kommersiell verksamhet och som möjligtvis redan ursprungligen stöds av Helsingfors stad. HST godkänner emellertid inte automatiskt sådana anhållanden eftersom man vid varje evenemang skilt för sig måste bedöma det arbete och de kostnader evenemanget orsakar HST. Dessutom måste HST tänka på att behandla olika arrangörer jämlikt. I regel får projekt som godkänts använda lokalerna utan avgift. HST betalar heller inte själv någon ersättning till evenemangsarrangören.