Hoppa till innehållet

Banor och depåer

Banor

Det finns 38 km spårvägslinjer i båda riktningarna. Spårvagnstrafiken har cirka 30 km helt egna filer i Helsingfors. Det finns sammanlagt 3,5 km gräsbanor som ökar trivseln och binder dammet. Utöver linjebanan finns det också spår i form av reservförbindelser och i depåerna.

HST-Spårvägstrafik upprätthåller spårvägarna och spårvagnshållplatserna samt utför en del av grundreparationerna på dem. Avdelningen för banbyggnadsunderhåll ansvarar till exempel för installation och underhåll av spårvägslinjernas luftledningar och eltekniken längs banorna, håller de hållplatser de ansvarar för i skick och tillverkar de banelement som behövs, till exempel bangaller, växlar och bankrökar.

Spårvägsbanan fogar sig till mångt och mycket. På till exempel Backasgatan kan spårvagnarna smidigt susa fram i sin egen fil, men i innerstaden kör de på trånga gator bland den övriga trafiken. Helsingfors banprofil med sina kurvor och backar är ställvis mycket krävande.


Depåer

Enheten för spårvägstrafik verkar vid tre verksamhetsställen: i Forsby, Tölö och Vallgård. Spårvagnarna förvaras och underhålls i depåerna i Forsby och Tölö. I Vallgård görs också större arbeten, till exempel krock- och grundreparationer.

Forsby är den största spårvagnsdepån. Där underhålls och förvaras två tredjedelar av spårvagnarna, och största delen av spårvagnslinjerna, nämligen 1, 2, 3, 6, 6T, 7, 8 och 9, trafikeras från därifrån. Vid depån finns även utbildningsverksamhet, banelen och banverkstaden.

Tölö är den minsta spårvagnsdepån. Den betjänar linjerna 4, 5 och 10. I Tölö underhålls och förvaras cirka en tredjedel av spårvagnarna. Utöver trafikstyrningscentralen dejourerar HST-Spårvägstrafiks röjningsbil H055 vid depån. Spåramuseet verkar bredvid depån.

Vid depån i Vallgård finns HST-Spårvägstrafiks administration, reparationsverkstaden för spårvagnar och banunderhållet.