Hoppa till innehållet
Kontakt information

Forsby depå

Valtimovägen 10
00610 Helsingfors
PB 61250, 00099 Helsingfors stad
Visa på kartan

HST, Helsingfors

Tavastvägen 86
00550 Helsingfors
PB 55250, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1071
Visa på kartan

Tölö depå

Eino Leinos gata 1
00250 Helsingfors
PB 25250, 00099 Helsingfors stad
Visa på kartan

Vallgårds depå

Tavastvägen 86
00550 Helsingfors
PB 55250, 00099 Helsingfors stad
Visa på kartan

Med spårvagn

http://sporat.fi/

Smidigt i stadskärnan

Spårtrafiken är det huvudsakliga kollektivtrafikmedlet i stadskärnan. HST-Spårvägstrafik trafikerar den spårtrafik som Helsingforsregionens trafik (HRT) beställt och ansvarar för att underhålla och förnya spårvagnarna. För HST-Infraservice producerar vi dessutom olika tjänster för underhåll och reparation av infrastrukturen av banor och elektricitet. Vi sörjer också för tillverkningen av banelement och rengöringen av banorna.

Det pålitliga och omfattande nätverket av spårvagnslinjer har 11 linjer och förenar olika delar av innerstaden. Spårvagnarna används av nästan 57 miljoner resenärer per år.

Information om tidtabeller, biljetter och avvikelser i trafiken hittar du på HRT:s webbplats.


Tidtabeller | Ruttkartor  | Aktuella meddelanden | Information om biljetter och priser