Hoppa till innehållet

Anvisningar till resenären

Anvisningar till resenären och säkerhet

Var börjar det område där jag måste ha en biljett?

Perrongområdet börjar vid kortläsaren och är markerat med gula skyltar. Du får endast gå vidare om du har en giltig biljett. Om du har köpt en biljett per HSL appen ska du ha den på telefonen innan du går vidare in på området. Mer information om biljetter hittar du på HRT:s webbplats.

Finns det några regler för rulltrapporna?

Man ska stå på högra sidan i rulltrapporna så att de resenärer som har bråttom kan gå förbi på vänstra sidan.

Finns det några anvisningar för hur man ska gå in i metrotåget?

Lämna utrymme för de passagerare som stiger av innan du går in. En ljudsignal visar när dörrarna stängs. När den ljuder får du inte längre gå in mellan dörrarna. Stanna och vänta på nästa tåg. Det kommer snart.

Får man ta med sig en cykel på metron?

Det är tillåtet, men undvik att ta med cykeln under rusningstid då det är trångt på tåget. Led cykeln och använd hissen.

Hur ska man transportera barnvagnar eller husdjur i metron?

Av säkerhetsskäl får man inte använda rulltrapporna med barnvagn. Åk alltid hiss om du har barnvagn. Vagnar ska placeras i utrymmet innanför dörrarna eftersom de blockerar passagen i gångarna.

Husdjur får transporteras i varannan vagn. Vagnar där husdjur inte får vistas är markerade med en överstruken hundsymbol. Det är säkrast att transportera katter i burar. Man får endast ha katter i sådana vagnar som inte är märkta med ovan nämnda förbudsmärke. På så sätt kan allergiska resenärer välja en vagn som är försedd med förbudsmärke och därmed försäkra sig om att det i vagnen inte finns djurdamm som orsakar en allergisk reaktion.

Varför finns det inga sopkärl i metron?

Av brandsäkerhetsskäl finns det inga sopkärl i tågen. Var vänlig och använd sopkorgarna på stationerna. På stationerna finns också skilda insamlingskärl för gratistidningar.