Hoppa till innehållet

Antal personer som använder metrostationerna

Genomsnitt för alla vardagar under 2018
       
Station personer som stiger på personer som stiger av BESÖKARE
Mattby 15 900
14 600
30 500
Ängskulla 4 100
3 500
7 600
Idrottsparken 3 000
2 900
5 900
Hagalund 6 600
6 600
13 200
Aalto-universitetet 7 300
7 200
14 500
Kägeludden 2 700 3 100
5 800
Björkholmen 1 900 2 300
4 200
Drumsö 10 700
13 800
24 500
Gräsviken 17 600 14 900
32 500
Kampen 20 300
18 700
39 000
Järnvägstorget 35 900
40 600
76 500
Helsingfors universitet 10 700
13 300
24 000
Hagnäs 13 500
14 600
28 100
Sörnäs 24 500
31 500
56 000
Fiskehamnen 11 500
10 800
22 300
Brändö 3 500
3 600
7 100
Hertonäs 19 000
15 500
34 500
Igelkottsvägen 4 500
5 200
9 700
Östra centrum 24 300
16 300
40 600
Kvarnbäcken 5 800
4 400 10 200
Gårdsbacka 3 000
7 100
10 100
Mellungsbacka 7 400 7 400 14 800
Botby gård 8 400 5 600 14 000
Rastböle 3 000
7 100 10 100
Nordsjö 13 700
13 100
26 800
 ***


Genomsnitt för alla vardagar under 2015
 
 
 
 
Station personer som stiger på personer som stiger av BESÖKARE
Gräsviken 13 700 9 400 23 100
Kampen 21 300 25 000 46 300
Järnvägstorget 24 700 28 400 53 100
Helsingfors universitet 8 200 10 100 18 300
Hagnäs 12 600 13 600 26 200
Sörnäs 19 900 25 500 45 400
Fiskehamnen 6 400 7 400 13 800
Brändö 3 000 3 200 6 200
Hertonäs 16 600 15 000 31 600
Igelkottsvägen 3 900 4 700 8 600
Östra centrum 23 300 14 600 37 900
Kvarnbäcken 8 900 5 800 14 700
Gårdsbacka 9 600 9 800 19 400
Mellungsbacka 6 700 8 300 15 000
Botby gård 5 300 2 500 7 800
Rastböle 4 200 5 100 9 300
Nordsjö 13 100 13 100 26 200
 
201 400 201 500 402 900
 
 
 
 
Hela år  
 
 
 
 
 
Station personer som stiger på personer som stiger av BESÖKARE
Gräsviken 3 997 000 2 775 600 6 772 600
Kampen 6 724 000 7 730 400 14 454 400
Järnvägstorget 7 933 000 90 04 300 16 937 300
Helsingfors universitet 2 522 000 3 088 500 5 610 500
Hagnäs 3 885 000 4 220 600 8 105 600
Sörnäs 6 190 000 7 991 600 14 181 600
Fiskehamnen 1 936 000 2 221 700 4 157 700
Brändö 910 000 992 400 1 902 400
Hertonäs 5 223 000 4 677 300 9 900 300
Igelkottsvägen 1 203 000 1 424 800 2 627 800
Östra centrum 7 354 000 4 580 100 11 934 100
Kvarnbäcken 2 799 000 1 780 200 4 579 200
Gårdsbacka 3 024 000 3 088 500 6 112 500
Mellungsbacka 2 143 000 2 674 300 4 817 300
Botby gård 1 659 000 790 900 2 449 900
Rastböle 1 322 000 1 624 300 2 946 300
Nordsjö 4 060 000 4 218 600 8 278 600
 
62 884 000 62 884 100 125 768 100