Antal personer som använder metrostationerna

Genomsnitt för alla vardagar under 2015
       
Station personer som stiger på personer som stiger av BESÖKARE
Gräsviken 13 700 9 400 23 100
Kampen 21 300 25 000 46 300
Järnvägstorget 24 700 28 400 53 100
Helsingfors universitet 8 200 10 100 18 300
Hagnäs 12 600 13 600 26 200
Sörnäs 19 900 25 500 45 400
Fiskehamnen 6 400 7 400 13 800
Brändö 3 000 3 200 6 200
Hertonäs 16 600 15 000 31 600
Igelkottsvägen 3 900 4 700 8 600
Östra centrum 23 300 14 600 37 900
Kvarnbäcken 8 900 5 800 14 700
Gårdsbacka 9 600 9 800 19 400
Mellungsbacka 6 700 8 300 15 000
Botby gård 5 300 2 500 7 800
Rastböle 4 200 5 100 9 300
Nordsjö 13 100 13 100 26 200
  201 400 201 500 402 900
       
Hela år    
       
Station personer som stiger på personer som stiger av BESÖKARE
Gräsviken 3 997 000 2 775 600 6 772 600
Kampen 6 724 000 7 730 400 14 454 400
Järnvägstorget 7 933 000 90 04 300 16 937 300
Helsingfors universitet 2 522 000 3 088 500 5 610 500
Hagnäs 3 885 000 4 220 600 8 105 600
Sörnäs 6 190 000 7 991 600 14 181 600
Fiskehamnen 1 936 000 2 221 700 4 157 700
Brändö 910 000 992 400 1 902 400
Hertonäs 5 223 000 4 677 300 9 900 300
Igelkottsvägen 1 203 000 1 424 800 2 627 800
Östra centrum 7 354 000 4 580 100 11 934 100
Kvarnbäcken 2 799 000 1 780 200 4 579 200
Gårdsbacka 3 024 000 3 088 500 6 112 500
Mellungsbacka 2 143 000 2 674 300 4 817 300
Botby gård 1 659 000 790 900 2 449 900
Rastböle 1 322 000 1 624 300 2 946 300
Nordsjö 4 060 000 4 218 600 8 278 600
  62 884 000 62 884 100 125 768 100

 

DELA