Hoppa till innehållet

Med metro

Snabbt, pålitligt, miljövänligt

Metron är det trafikmedel som är snabbast och går mest frekvent i huvudstadsregionen. Metron är lätt att använda: den går endast i två riktningar, österut och västerut. Vid Östra centrum förgrenar sig banan i två delar. Vartannat tåg går till Mellungsbacka och vartannat till Nordsjö.

Du kan resa behändigt med metro från morgon till kväll alla dagar i veckan.

Intervallen mellan tågen är under rusningstid endast 2,5 minuter mellan Hagalund och Östra centrum, mellan Östra centrum och Mellungsbacka samt mellan Östra centrum och Nordsjö och mellan Hagalund och Mattby 5 minuter. 

På den äldre delen av metrolinjen finns inom Helsingfors 17 stationer. Västmetron från Gräsviken till Mattby omfattar åtta stationer och senare, när linjen från Mattby till Stensvik blir färdig, tillkommer ytterligare fem.


RuttkartorInformation om tidtabeller, biljetter och aktuella nyheter hittar du på HRT:s webbplats:

Tidtabeller | Ruttkartor  | Aktuella meddelanden | Information om biljetter och priser