Hoppa till innehållet

HST:s cyklingstjänster

Med cykel tar du dig snabbt fram i stan

Helsingfors är cyklisternas stad. Stadens mål är att öka andelen cyklister i trafiken, och HST har tagit till uppgift att utveckla ett stadscykelsystem och att tillhandahålla tjänster för cyklister i Helsingfors.

Cykelcentret i kärncentrum är öppet från maj till september och bekant för många. Man får luft i däcken och kan fixa små underhållsarbeten med hjälp av en expert. Cykelcentret ger också tips på de bästa rutterna.

Stadscykeltjänsten öppnades i maj 2016. På sommaren 2016 finns det 500 cyklar och 50 stationer spridda i Helsingfors innerstad. På sommaren 2017 utvidgas området och antalet cyklar ökar. Målsättningen är att det då finns 1500 cyklar och 150 stationer i bruk. Stadscykeln är en sambrukscykel som vem som helst som rör sig i Helsingfors innerstad kan hyra. Du kan registrera dig som användare på hsl.fi/sv/stadscyklar.

HST bygger också infartsparkeringsplatser för cyklar. Vid viktiga trafikknutpunkter ordnas parkeringsplatser för cyklar. Meningen är att det ska vara enkelt att åka vidare med kollektivtrafiken. Genom att smidigt koppla samman cykling och kollektivtrafik kan man minska privatbilismen och koldioxidutsläppen, vilket är förenligt med stadens miljömål.