Suoraan sisältöön

Organisation

HST är ett kommunalt affärsverk och en del av Helsingfors stad. HST:s verksamhet leds av en direktion. HST leds av verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

Av HST:s enheter svarar HST Trafikering för en säker metro- och spårvagnstrafik av hög kvalitet samt för trafikstyrnings- och kontrollrumsverksamheten som stöder den. Enheten leds av Arttu Kuukankorpi. Trafikeringen beställs av Helsingforsregionens trafik (HRT).

HST Underhåll har hand om servicen och underhållet av metro- och spårvagnsmaterielen, banorna och hållplatserna samt stationerna och fastigheterna. Enheten leds av Toni Jurva.

HST Infrastruktur och rullande materiel svarar för god förvaltning av investeringarna i infrastruktur och materiel vid HST och för deras livscykel. Enheten leds av Artturi Lähdetie.

HST Verksamhetsstyrning granskar HST:s verksamhet ur ett helhetsperspektiv och ser till att HST:s långsiktigare mål uppnås samt ansvarar för kommunikationen vid HST. Enheten leds av Karoliina Rajakallio.

HST Gemensam service betjänar hela HST. Enheten producerar tjänster som berör förvaltning, ekonomi, upphandlingar, personal, säkerhet och IT. Enheten leds av Petri Lumijärvi.

Sveaborgs Trafik Ab (SLL) sköter om färjetrafiken mellan Helsingfors och stadsdelen Sveaborg som ligger på en ö. Sveaborgsfärjorna är en del av Helsingfors stadstrafik och de trafikerar året om. Sveaborgs Trafik är ett dotterbolag till HST.

http://www.suomenlinnanliikenne.fi/se