Hoppa till innehållet

HST:s historia


HST inledde sin verksamhet som ett kommunalt affärsverk 1945.

Från hästar till Artic-vagnar

De första spårvagnarna drogs av hästar. Helsingfors fick kollektivtrafik 1888, då hästvagnar började trafikera från Tölö till Brunnsparken.

År 1900 började man använda el som energikälla. Den första elspårvagnen började trafikera i september 1900 på rutten Tölö–Sandviken.

I början sköttes trafikeringen av det privata Spårvägs- och Omnibus aktiebolaget Helsingfors (HRO). Från 1913 var Helsingfors stad bolagets huvudsakliga kund. År 1944 köpte staden aktiebolagets egendom och år 1945 grundades Helsingfors stads trafikverk (HST).

HST ansvarade också för stadens busstrafik fram till 2010, då ansvaret för busstrafiken överfördes till samkommunen Helsingforsregionens Trafik (HRT). 

I Helsingfors trafik finns mest inhemska ledspårvagnar tillverkade på 1980-talet (serierna NRV I och MLNRV II) och Variotram-låggolvsvagnar tillverkade av Bombardier i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Sommaren 2013 fick Helsingfors en helt ny typ av spårvagn, en inhemsk Artic-vagn tillverkad av Transtech Oy. Vagnstypen har planerats särskilt för Helsingfors spårvagnsnäts behov och för att klara det nordiska klimatet. Dess konstruktion med vridbar boggi tål de skarpa kurvorna och branta backarna i Helsingfors bannät. Den nya vagnen har genomgående låggolv och har LED-belysning. Bromsenergin tas tillvara för uppvärmning. Förarna har LCD-skärmar till sitt förfogande och backspeglarna har ersatts med kameror.

Från Östra Helsingfors metro till Esbo metro

Metrotrafiken i Helsingfors startade i augusti 1982. Metron trafikerade då mellan Järnvägstorget och Östra centrum. Linjen utvidgades stegvis, till exempel till Gräsviken 1993 och till Nordsjö 1998. Fiskehamnens station öppnades 2007.

Planeringen av västmetron från Gräsviken till Mattby inleddes i mars 2007, och i januari 2009 beslutade Esbo fullmäktige att godkänna de underjordiska metroplanerna. De besvär om de underjordiska planerna för metrotunnlar och stationer som lämnades in fördröjde byggandet med över ett år. Arbetena inleddes med sprängningar av arbetstunnlar i början av sommaren 2010.

Metrotågen förnyades inför automatiseringen

Den första tågserien i Helsingfors metro, M100, var utrustad med kortslutningsmotorer och styrdes av frekvensomformare.
De äldsta vagnarna i serien M100 från 1977 planerades, byggdes och testades samtidigt som den första metrobanan. De nyaste M100-vagnarna byggdes 1984. Med undantag av de sex äldsta vagnarna av prototyp renoverades hela serien åren 2004–2009, vilket förlängde deras livslängd med cirka tjugo år.

M200-serien togs i bruk i vid millennieskiftet 2000. Den största skillnaden jämfört med de gamla tågen är att passagerarna kan röra sig från ett vagnpar till ett annat.

Eftersom det i samband med byggandet av västmetron beslutades att metrotrafiken ska automatiseras började man efter 2010-talet förnya både M100- och M200-seriens tåg så att de skulle lämpa sig för automatisk körning.Med tanke på västmetron och andra eventuella utvidgningar kommer man under de närmaste åren också att skaffa nya metrotåg. Tåg i serien M300 skaffas av den spanska tillverkaren av rälsutrustning CAF.

Västmetron och andra eventuella utvidgningar  och inköp M300-serien tåg är från den spanska tillverkaren av  rälsutrustning CAF. En ny tunnelbanelinje från Ruoholahti till Matinkylä öppnades lördag 18.11.2017. Linjen fortsätter vid fem stationer, bara linjen från Matinkylä till Kivenlahti kommer att slutföras.