Hoppa till innehållet

HST tar ansvar

När du reser med metro eller spårvagn eller använder stadscyklar kan du göra det med gott samvete, då du vet att miljön tackar.

Vi vill förbättra passagerarnas säkerhet bland annat genom att utveckla metrostationernas trivsamhet. Vi samarbetar också kontinuerligt för att främja säkerheten tillsammans med myndigheter, intressegrupper och andra aktörer.

Vi ser till att din resa blir så hinderfri, tillgänglig och enkel som möjligt, med såväl metrotåg och spårvagnar som på stationer och hållplatser.

Vi vill hålla våra kunder nöjda. Vi mäter kundupplevelsens kvalitet genom kundnöjdhetsenkäter och kundrespons. Som arbetsplats strävar vi efter att vara ansvarsfull och attraktiv.

HST driver samhällets totala intressen och producerar kostnadseffektiva tjänster med vilka omfattande fördelar produceras för ägarna och beställarna, och stadsborna får valuta för sina skattepengar.


Vi värnar om vår ansvarsfullhet genom att kontinuerligt och systematiskt utveckla vår verksamhet. Vi producerar högklassiga och kostnadseffektiva tjänster som motsvarar såväl våra ägares som våra beställar- och passagerarkunders behov och förväntningar.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet utgående från resultat, kundupplevelser, initiativ samt interna och externa auditeringar.

Vår verksamhet bygger på ett kvalitets-, miljö-, arbetshälso- och arbetssäkerhetssystem som certifierades 2015 enligt standarderna ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001. Verksamhetssystemet definierar vårt sätt att agera som producent av trafiktjänster. Det omfattar vår verksamhetspolicy och vår verksamhetshandbok, processbeskrivningar, mätningar samt instruktioner och andra dokument.