Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) är en del av Helsingfors stad och fungerar som ett kommunalt affärsverk. Beslut som berör HST fattas av direktionen för affärsverket HST (till den 31 december 2008 kollektivtrafiknämnden). De ärenden som behandlas av direktionen bereds inom HST.

Planer och projekt med samhällelig betydelse förs efter att direktionen har godkänt dem ännu vidare till stadsstyrelsen för behandling och därefter till stadsfullmäktige för godkännande. Sådana projekt är till exempel ombyggnader av metrostationer.

HST ansvarar för spårvagns- och metrotrafikens trafikering samt för kollektivtrafikens infrastruktur, alltså skötseln av banor, stationer och depåer. Samkommunen Helsingforsregionens Trafik  (HRT) sköter om trafikplaneringen och -beställningen samt kommunikationen till resenärerna.

Tidtabell för HST:s direktions möten

Information om beslutshandlingar och tjänstemannabeslut hittar du på finska.