Suoraan sisältöön

Päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).16.02.2022 13:11

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet 1.6.2017 alkaen

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätöstiedotteet 1.6.2017 alkaen.

Lue lisää »