Suoraan sisältöön

Organisaatio


HKL on kunnallinen liikelaitos ja osa Helsingin kaupunkia. HKL:n toimintaa ohjaa johtokunta. HKL:n johtajana toimii toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

HKL:n yksiköistä liikennöintiyksikkö vastaa laadukkaasta ja turvallisesta metro- ja raitioliikenteestä sekä niitä tukevasta liikenteenohjaus- ja valvomotoiminnasta. Yksikköä johtaa Arttu Kuukankorpi. Liikennöinnin tilaa Helsingin seudun liikenne (HSL).

Kunnossapitoyksikkö huolehtii metro- ja raitovaunukaluston, ratojen sekä pysäkkien, asemien ja kiinteistöjen huollosta ja kunnossapidosta. Yksikköä johtaa Toni Jurva.

Omaisuudenhallintayksikkö vastaa Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurin sekä raitiovaunu- ja metrojunakaluston omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä kaluston uushankinnoista. Yksikön vastuulle kuuluvat muun muassa metroasemien ja raitiotieratojen peruskorjaukset. Yksikköä johtaa Antti Nousiainen.

Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön tehtävä on varmistaa, että HKL:llä on mahdollisimman hyvät edellytykset vastata kaupungin kasvuhaasteisiin taloudellisesti ja laadullisesti tehokkaalla tavalla. Yksikköä johtaa Artturi Lähdetie.


Talous ja toiminnanohjaus -yksikkö ohjaa HKL:n toimintaa kokonaisnäkökulmasta ja tarjoaa talousohjausta pidemmän aikavälin tavoitteiden ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Yksikkö vastaa myös laatu ja ympäristö-, turvallisuus- ja IT-palvelujen tuottamisesta HKL:lle. Yksikköä johtaa Karoliina Rajakallio.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö palvelee koko HKL:ää. Yksikkö tuottaa palveluja, jotka koskevat henkilöstöä, hallintoa, viestintää ja hankintoja. Yksikköä johtaa Petri Lumijärvi.

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) huolehtii lauttaliikenteestä Helsingin ja Suomenlinnan merellisen kaupunginosan välillä. Suomenlinnan lautat ovat osa Helsingin kaupunkiliikennettä, ja ne liikennöivät läpi vuoden. Suomenlinnan Liikenne on HKL:n tytäryhtiö.

http://www.suomenlinnanliikenne.fi/fi