Suoraan sisältöön

Urakoitsijaohjeistus kaikille urakoitsijoille

Urakoitsijan tulee laatia tarvittavat työhön liittyvät selvitykset. Minimissään tarvitaan seuraavat ilmoitukset:


Muut ohjeet/liitteet tarvitaan tapauskohtaisesti. Kasvomaskien käyttö HKL:n tiloissa ja kulkuvälineissä työskennellessä


Urakoitsijaohjeistus Länsimetron, kantametron radoilla, varikoilla ja asemilla työskentelyyn:

Yleisohje urakoitsijoille


Liite 1 Ilmoitus työskentelystä metroaseman tiloissa

Liite 2 Yhteystietoluettelo

Liite 3 Henkilotietolomake

Liite 4 Työskentely metroradan läheisyydessä

Liite 5 Tulitöiden valvontasuunnitelma LM ja HKL

Liite 6 Ohje paloilmoitinryhmien irti- ja päällekytkennästä

Liite 7 Paloilmoitinryhmien irti- ja päällekytkentälomake

Liite 8 Keskijännitetilojen kulkuoikeus

Liite 9 Keskijännitetilojen kulkuoikeuslomake

Liite 10 Suoja- ja varoitusvaatetuksen käyttö HKL:lla

Liite 11 Suojautuminen radon-säteilyltä


Tilaa kulkuoikeudet täältä: 

Kulkuoikeus urakoitsijalle/palveluntuottajalle

Kulkuoikeus vuokralaiselle 

Kulkuoikeus liikennöitsijälle


Lisätietoja sähköpostilla hkl.urakoitsijaohjeistus@hel.fi

 

Työt raitiotieradan läheisyydessä

Töistä raitiotieradan läheisyydessä on ilmoitettava HKL:lle vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus sähkö- tai kaivutöistä tehdään tällä lomakkeella.

Urakoitsijan tulee tutustua raitioteiden suunnitteluohjeeseen ja ohjeeseen työskentelystä raitioteiden läheisyydessä ennen työtilauksen lähettämistä.

Raitiotien rata-alueen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarvitaan silloin, kun työskennellään ajolankojen läheisyydessä. Urakoitsijan tulee ilmoittautua koulutukseen oheisen linkin kautta:  tee koulutuspyyntö tästä.

Tiedustelut: 

  • Sähköasioista rata-alueella voi kysyä virka-aikaan kunnossapidon sähkömestarilta p. 09 310 35333.
  • Sähkön syöttöasioissa varalla tekninen valvomo 09 310 35800 (24/7).

Hätätilanne tai onnettomuustilanne raitiotieradalla:

  •  ilmoitus raitioliikenteen liikenteenohjauskeskukseen, 09 310 34962. Sähköasioissa yhteys tekniseen valvomoon: 09 310 35800  (24 h/vrk). 

Raitiovaunu- tai bussipysäkkien siirrot:

  • sovittava erikseen HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa. Yhteydenotot sähköpostilla infra@hsl.fi.


Työt metroradan läheisyydessä

Töistä metroradalla tai sen välittömässä läheisyydessä (myös radan yläpuolelle tai viereen rakennettaessa) tulee ilmoittaa seuraavasti: 

  • Urakoitsijan tulee tutustua myös ohjeeseen ´Työt metroradan läheisyydessä´ ja sen liitteesseenennen lomakkeen lähettämistä

  • Ilmoita aiotusta työstä tällä lomakkeella.Työstä on ilmoitettava HKL:lle vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. HUOM! Lopullinen aikataulu selviää vasta ratavarauksen perusteella.

HKL:n ohjeessa kerrotaan vaatimukset ja periaatteet metroradalla ja sen läheisyydessä tehtäville töille. Ohjetta tulee soveltaa kaikissa töissä, jotka voivat vaikuttaa metroradan turvallisuuteen — esimerkiksi radan päälle tai viereen rakennettaessa.

Metroradan työskentelyssä HKL:lla on oikeus määrittää ohjeistuksia vaativampia määräyksiä kohdekohtaisesti.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

hkl.metro.rataisannoitsija ( @ )hel.fi

Hinnasto:

Metrorata-ajoneuvot

Tuntiveloitushinta (alv 0%)

Pyöräkuormaaja

90,00 €

Kaivinkone

135,00 €

Ratakuorma-auto

280,00 €

Tavara- ja sepelivaunut

45,00 €

Pesurivaunu

190,00 €

Työtunnit (vaunu, turvalaite, rata)

Normaali päivätyö

78,00 €

Normaali työ, yötyö

102,00 €

Ylityö 50 %, klo 07.00 – 22.00

117,00 €

Ylityö 50 %, klo 22.00 – 07.00

153,00 €

Ylityö 100 %, klo 07.00 – 22.00

156,00 €

Ylityö 100 %, klo 22.00 – 07.00

203,00 €

Ylityö 200 %, klo 07.00 -22.00

234,00 €

Ylityö 200 %, klo 22.00 – 07.00

305,00 €

Esimies / asiantuntija, päivätyö

110,00 €

Ratavaraus: asema tai asemaväli

500,00 €

Ratamaksu: haalaus

0,165 €/brtkm