Suoraan sisältöön

Urakoitsijaohjeistus kaikille urakoitsijoille

Urakoitsijan tulee laatia tarvittavat työhön liittyvät selvitykset. Minimissään tarvitaan seuraavat ilmoitukset:


Muut ohjeet/liitteet tarvitaan tapauskohtaisesti. Kasvomaskien käyttö HKL:n tiloissa ja kulkuvälineissä työskennellessä


Urakoitsijaohjeistus Länsimetron, kantametron radoilla, varikoilla ja asemilla työskentelyyn:

Yleisohje urakoitsijoille


Liite 1 Ilmoitus työskentelystä metroaseman tiloissa

Liite 2 Yhteystietoluettelo

Liite 3 Henkilötietolomake

Liite 4 Työskentely metroradan läheisyydessä

Liite 5 Tulitöiden valvontasuunnitelma LM ja HKL

Liite 6 Ohje paloilmoitinryhmien irti- ja päällekytkennästä

Liite 7 Paloilmoitinryhmien irti- ja päällekytkentälomake

Liite 8 Keskijännitetilojen kulkuoikeus

Liite 9 Keskijännitetilojen kulkuoikeuslomake

Liite 10 Suoja- ja varoitusvaatetuksen käyttö HKL:lla

Liite 11 Suojautuminen radon-säteilyltä


Tilaa kulkuoikeudet täältä: 


Kulkuoikeus urakoitsijalle/palveluntuottajalle

Kulkuoikeus vuokralaiselle 

Kulkuoikeus liikennöitsijälle


Lisätietoja sähköpostilla hkl.urakoitsijaohjeistus@hel.fi

 


Työt raitiotieradan läheisyydessä

Töistä raitiotieradan läheisyydessä on ilmoitettava HKL:lle vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus sähkö- tai kaivutöistä tehdään tällä lomakkeella.

Urakoitsijan tulee tutustua raitioteiden suunnitteluohjeeseen ja ohjeeseen työskentelystä raitioteiden läheisyydessä ennen työtilauksen lähettämistä.

Raitiotien rata-alueen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarvitaan silloin, kun työskennellään ajolankojen läheisyydessä. Urakoitsijan tulee ilmoittautua koulutukseen oheisen linkin kautta: sähköturvallisuuskoulutus.

Raitiotien yhteydessä tehdään myös katutöitä, jotka vaativat koulutuksen ja pätevyyden ennen töiden aloitusta. Tiedustelut koulutuksesta löytyvät oheisen linkin kautta: https://kuntatekniikka.fi/skty/patevyydet/

Tiedustelut: 

  • Sähköasioista rata-alueella voi kysyä virka-aikaan kunnossapidon sähkömestarilta p. 09 310 35333.
  • Sähkön syöttöasioissa varalla tekninen valvomo 09 310 35800 (24/7).

Hätätilanne tai onnettomuustilanne raitiotieradalla:

  •  ilmoitus raitioliikenteen liikenteenohjauskeskukseen, 09 310 34962. Sähköasioissa yhteys tekniseen valvomoon: 09 310 35800  (24 h/vrk).
Raitiovaunu- /bussipysäkkien siirrot ja reittimuutokset:
  • sovittava erikseen HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa. Yhteydenotot sähköpostilla infra@hsl.fi.


Työt metroradan läheisyydessä

HUOM. Ratavarauksien käsittelyssä on kesäaikana viiveitä ja tämän takia ne kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Alla olevassa tekstissä on maininta 9 päivää, mutta kesäaikana käsittelyyn kannattaa varata aikaa vähintään 14 päivää.

Töistä metroradalla tai sen välittömässä läheisyydessä (myös radan yläpuolelle tai viereen rakennettaessa) tulee ilmoittaa seuraavasti: 

  • Urakoitsijan tulee tutustua myös ohjeeseen ´Työt metroradan läheisyydessä´ ja sen liitteeseen ennen lomakkeen lähettämistä.
  • Ilmoita aiotusta työstä tällä uudistetulla lomakkeella. Tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen (.pdf)
  • Työstä on ilmoitettava HKL:lle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen töiden aloittamista. HUOM! Lopullinen aikataulu selviää vasta ratavarauksen perusteella.
  • Ratapätevyyskoulutukseen (Metron ratatyöturvallisuus, metron turvamies ja Raitiotien sähköturvallisuus) ilmoittautumiseen löytyy täältä


HKL:n ohjeessa kerrotaan vaatimukset ja periaatteet metroradalla ja sen läheisyydessä tehtäville töille. Ohjetta tulee soveltaa kaikissa töissä, jotka voivat vaikuttaa metroradan turvallisuuteen — esimerkiksi radan päälle tai viereen rakennettaessa.

Metroradan työskentelyssä HKL:lla on oikeus määrittää ohjeistuksia vaativampia määräyksiä kohdekohtaisesti.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

hkl.metro.rataisannoitsija (@) hel.fi

Hinnasto:

Metrorata-ajoneuvot

Tuntiveloitushinta (alv 0%)

Pyöräkuormaaja

90,00 €

Kaivinkone

135,00 €

Ratakuorma-auto

280,00 €

Tavara- ja sepelivaunut

45,00 €

Pesurivaunu

190,00 €

Työtunnit (vaunu, turvalaite, rata)

Normaali päivätyö

78,00 €

Normaali työ, yötyö

102,00 €

Ylityö 50 %, klo 07.00 – 22.00

117,00 €

Ylityö 50 %, klo 22.00 – 07.00

153,00 €

Ylityö 100 %, klo 07.00 – 22.00

156,00 €

Ylityö 100 %, klo 22.00 – 07.00

203,00 €

Ylityö 200 %, klo 07.00 -22.00

234,00 €

Ylityö 200 %, klo 22.00 – 07.00

305,00 €

Esimies / asiantuntija, päivätyö

110,00 €

Ratavaraus: asema tai asemaväli

500,00 €

Ratamaksu: haalaus

0,165 €/brtkm