Työt raitioradan läheisyydessä

Varo raitiovaunujen ajojohtimia!

Raitiovaunujen ajojohtimissa on hengenvaarallinen 600V tasavirtajännite. Siksi HKL valvoo raitiorata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tehtäviä töitä. Töistä on ilmoitettava HKL:lle vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus sähkö- tai kaivutöistä tehdään tällä lomakkeella. Kaivutöistä voi kysyä virka-aikaan numerosta p. 09 31035413.

Sähköasioista rata-alueella voi kysyä virka-aikaan p. 09 310 35503.

Hätätöissä tai onnettomuustilanteissa ilmoitus raitioliikenteen liikenteeohjauskeskukseen, 09 310 34962. Sähköasioissa yhteys 09 310 35803 (24 h/vrk).

Koulutuspyynnöt: Hannu Stam 09 310 35777, hannu.stam @ hel.fi.

Raitiovaunu- tai bussipysäkkien siirrosta on sovittava erikseen HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa p. 09 4766 4444 (vaihde, virka-aikaan).

Lisätietoa työskentelystä rata-alueella (pdf-esite)

Ilmoita töistä raitioradan läheisyydessä

JAA