Suoraan sisältöön

Työt raitioradan läheisyydessä

Varo raitiovaunujen ajojohtimia!

Raitiovaunujen ajojohtimissa on hengenvaarallinen 600V tasavirtajännite. Siksi HKL valvoo raitiorata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tehtäviä töitä. Töistä on ilmoitettava HKL:lle vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus sähkö- tai kaivutöistä tehdään tällä lomakkeella.

Urakoitsijan tulee tutustua raitioteiden suunnitteluohjeeseen ennen työtilauksen lähettämistä.

Kaivutöistä voi kysyä virka-aikaan numerosta p. 09 31035680 tai sähköpostilla kaivuilmoitukset.hkl@hel.fi.

Sähköasioista rata-alueella voi kysyä virka-aikaan kunnossapidon sähkömestarilta p. 09 310 35333.

Hätätöissä tai onnettomuustilanteissa ilmoitus raitioliikenteen liikenteeohjauskeskukseen, 09 310 34962. Sähköasioissa yhteys tekniseen valvomoon: 09 310 35800  (24 h/vrk).
  
Raitiotien rata-alueen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarvitaan silloin, kun työskennellään ajolankojen läheisyydessä. Urakoitsijan tulee ilmoitautua koulutukseen oheisen linkin kautta: tee koulutuspyyntö tästä.

Raitiovaunu- tai bussipysäkkien siirrosta on sovittava erikseen HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa, infra@hsl.fi.


Työt metroradan läheisyydessä


Mikäli suunnittelet töitä metroradalla tai sen välittömässä läheisyydessä, tutustu tähän ohjeeseen.

HKL:n ohjeessa kerrotaan vaatimukset ja periaatteet metroradalla ja sen läheisyydessä tehtäville töille. Ohjetta tulee soveltaa kaikissa töissä, jotka voivat vaikuttaa metroradan turvallisuuteen — esimerkiksi radan päälle tai viereen rakennettaessa.

HKL:lla on oikeus määrittää tätä tiukempia ohjeistuksia kohdekohtaisesti.

Töistä on ilmoitettava HKL:lle vähintään seitsemän vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus töistä metroradalla tai sen välittömässä läheisyydessä tehdään tällä lomakkeella.

Urakoitsijan tulee tutustua ohjeeseen ennen lomakkeen lähettämistä. 

Yhteydenotot ja lisätiedot: rataisannoitsija (at) hel.fi  

JAA