Suoraan sisältöön

Metrosiltahankkeet 2021

AJANKOHTAISTA


Kipparlahden uusi metrosilta on onnistuneesti paikoillaan – metroliikenne aloittaa normaalisti maanantaiaamuna 25.7

Kipparlahden metrosilta uusittiin 17.7. - 25.7. Työstä johtuen metroliikenne katkesi tuona aikana Kulosaaresta itään. Iso operaatio sujui mallikkaasti, joten metroliikenne saadaan käyntiin normaalisti maanantaiaamuna. Kipparlahden silmukka on jo avattu ajoneuvoliikenteelle.

Metrokatkon aikana vanhalta sillalta poistettiin rata raiteineen ja sepeleineen, minkä jälkeen silta purettiin. Purkutöiden valmistuttua siirtoradat rakennettiin loppuun ja uuden sillan kansi metroratoineen siirrettiin paikoilleen ja asennettiin tukien päälle. Lopuksi tuettiin rata kohdilleen ja yhdistettiin ratakiskot sekä tehtiin järjestelmäasennuksia. Koeajot tehtiin onnistuneesti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Liikennekatkon aikana toteutettiin myös Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen vahvennushankkeisiin liittyviä töitä. Lisäksi liikennekatkoa hyödynnettiin tekemällä erilaisia kunnossapitotöitä metroasemilla ja metroradalla. Katkon aikana vaihdettiin esimerkiksi kymmenen Itäkeskuksen vaihdealueilla elinkaarensa päähän tullutta vaihdetta ja raideristeystä, päivitettiin Kontulan ja Itäkeskuksen valaistukset led-valoiksi ja uusittiin metroradan alittava Mustapuron rumpuputki Varikkotien ja Itäväylän välisellä osuudella.

Vuonna 1972 valmistuneen Kipparlahden metrosillan rakenteet eivät enää täyttäneet rakenteille asetettuja vaatimuksia eivätkä siten mahdollistaneet metrokaluston kehittämistä. Kipparlahden siltatyömaa valmistuu kokonaisuudessaan näillä näkymin lokakuussa 2021. Hankkeen tilaaja on HKL ja urakoitsija Kreate Oy.


Siilitien metroaseman työmaa

Siilitien metroaseman ympäristössä on käynnistynyt työmaa Siilitien metrosillan vahvistamistöiden ajaksi. Työt aiheuttavat jonkin verran kulkurajoituksia Siilitien metroaseman ympäristössä ja vaikuttavat metroaseman rakenteisiin vuoden 2021 aikana.

Metrosillan alla oleva ajoneuvojen pysäköintialue on poissa käytöstä töiden aikana, mutta Siilitien aseman pohjoispuolinen pysäköintialue on käytössä. Metron pyöräliityntäpysäköinnissä on rajoituksia, mutta se on käytössä työmaan ajan. Alueen poikkeuksellisista kulkureiteistä tullaan tiedottamaan tarvittaessa työn edetessä.Kipparlahden metrosilta
Tammikuussa 2021 aloitettiin Kipparlahden metrosillan uusimiseen liittyvät rakennustyöt. Alkuvuoden aikana rakennettiin uuden sillan kansi nykyisen sillan eteläpuolelle.

Heinäkuussa 2021 nykyinen silta purettiin, ja uuden sillan kansi siirretään vanhan paikalle. Työ aiheutti metroliikenteeseen osittaisen liikennekatkon. Elokuusta lokakuuhun alueella tehdään viimeistelytöitä, jotka valmistuvat lokakuussa 2021.

Liikennekatkoa hyödynnettiin tekemällä erilaisia kunnossapitotöitä metroasemilla ja metroradalla. Katkon aikana vaihdettiinn esimerkiksi kymmenen Itäkeskuksen vaihdealueilla elinkaarensa päähän tullutta vaihdetta ja raideristeystä sekä päivitettiin Kontulan ja Itäkeskuksen valaistukset led-valoiksi.

Kipparlahden metrosilta ylittää Kipparlahdensilmukka-kadun. Vuonna 1972 valmistuneen sillan rakenteet eivät enää täyttäneet rakenteille asetettuja vaatimuksia eivätkä siten mahdollistaneet metrokaluston kehittämistä. 


Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltahankkeet

Siilitien ja Sahaajankadun metrosillat tullaan vahvistamaan. Siltojen rakenteet eivät enää täytä rakenteille asetettuja vaatimuksia varsinkaan metrokaluston päivittyessä ja akselipainojen kasvaessa.Siilitien metrosillat

Siltojen rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän alkuvuonna 2021 niin, että ne valmistuvat 2021 lopussa. Hankkeet toteutetaan samanaikaisesti Kipparlahden sillan uusimisen kanssa, jolloin kannen betonivalut saadaan toteutettua Kipparlahden hankkeen tarvitseman metron itäosuuden liikennekatkon puitteissa.

Sillat vahvistetaan kanteen tehtävillä raudoitetuilla betonivaluilla sekä alapintoihin asennettavilla hiilikuitukomposiittiliuskoilla. Vahventamisen lisäksi muun muassa siltojen paikallisille vaurioille, kuivatuslaitteille sekä liikuntalaakereille toteutetaan laajoja korjaustoimenpiteitä.

Siilitien metrosillat sijaitsevat Herttoniemessä ja ylittävät nimensä mukaisesti Siilitie-kadun. Sahaajankadun metrosillat sijaitsevat Vartiokylässä ja ylittävät Viilarintien.Sahaajankadun metrosillat