Suoraan sisältöön

Metrosiltahankkeet 2021

AJANKOHTAISTA


Metroliikenteessä on liikennekatko Kulosaaresta itään 17.7.-25.7.2021.

Metroliikenne kulkee normaalisti Kulosaaren metroasemalle asti. Metroasemat Herttoniemen ja Mellunmäen/Vuosaaren välillä lippuhalleineen suljetaan kokonaan metron liikennöintisulun ajaksi. Matkustajilla ei ole tällöin pääsyä asemille eikä asiakkailla asemilla sijaitseviin liiketiloihin. Korvaavasta bussiliikenteestä tiedottaa HSL: https://www.hsl.fi/metrokatko2021

Katkon aikana Kipparlahden nykyinen silta puretaan, ja sen viereen rakennettavan uuden sillan kansi siirretään vanhan paikalle. 

Liikennekatkon aikana toteutetaan myös Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen vahvennushankkeisiin liittyvät kannen valut. Lisäksi liikennekatkoa hyödynnetään tekemällä erilaisia kunnossapitotöitä metroasemilla ja metroradalla. Katkon aikana vaihdetaan esimerkiksi kymmenen Itäkeskuksen vaihdealueilla elinkaarensa päähän tullutta vaihdetta ja raideristeystä, päivitetään Kontulan ja Itäkeskuksen valaistukset led-valoiksi ja uusitaan metroradan alittava Mustapuron rumpuputki Varikkotien ja Itäväylän välisellä osuudella.

Kipparlahdensilmukan sulku

Poikkeusliikennejärjestelyt muuttuvat metroliikenteen katkon aikana 17.7.-23.7., jolloin Kipparlahdensilmukka on metrosillan kohdalta suljettu. Sulun aikana, saavuttaessa Kulosaareen Herttoniemestä tai Itäväylältä idän suunnasta, autoilijoiden kiertoreitti kulkee Kalasataman kautta. Kulosaaresta itään mentäessä käytetään Itäväylää. Lisäksi jalankulkijoiden reitti kulkee sulun aikana Itäväylän eteläpuolta sekä Hitsaajankatua pitkin. Pyöräilijöiden osalta kiertoreitti pysyy muuttumattomana sulun aikana.


Kiertotie autoliikenteelle


Kiertotie kevyelle liikenteelleSiilitien metroaseman työmaa

Siilitien metroaseman ympäristössä on käynnistynyt työmaa Siilitien metrosillan vahvistamistöiden ajaksi. Työt aiheuttavat jonkin verran kulkurajoituksia Siilitien metroaseman ympäristössä ja vaikuttavat metroaseman rakenteisiin vuoden 2021 aikana.

Metrosillan alla oleva ajoneuvojen pysäköintialue on poissa käytöstä töiden aikana, mutta Siilitien aseman pohjoispuolinen pysäköintialue on käytössä. Metron pyöräliityntäpysäköinnissä on rajoituksia, mutta se on käytössä työmaan ajan. Alueen poikkeuksellisista kulkureiteistä tullaan tiedottamaan tarvittaessa työn edetessä.Kipparlahden metrosilta
Tammikuussa 2021 aloitettiin Kipparlahden metrosillan uusimiseen liittyvät rakennustyöt. Alkuvuoden aikana rakennettiin uuden sillan kansi nykyisen sillan eteläpuolelle.

Heinäkuussa 2021 nykyinen silta puretaan, ja uuden sillan kansi siirretään vanhan paikalle. Työ aiheuttaa metroliikenteeseen osittaisen liikennekatkon, jonka aikataulusta ja tilapäisistä järjestelyistä tiedottaa HSL. Elokuusta lokakuuhun alueella tehdään viimeistelytöitä, jotka valmistuvat lokakuussa 2021.

Liikennekatkoa hyödynnetään tekemällä erilaisia kunnossapitotöitä metroasemilla ja metroradalla. Katkon aikana vaihdetaan esimerkiksi kymmenen Itäkeskuksen vaihdealueilla elinkaarensa päähän tullutta vaihdetta ja raideristeystä sekä päivitetään Kontulan ja Itäkeskuksen valaistukset led-valoiksi.

Kipparlahden metrosilta ylittää Kipparlahdensilmukka-kadun. Vuonna 1972 valmistuneen sillan rakenteet eivät enää täytä rakenteille asetettuja vaatimuksia eivätkä siten mahdollista metrokaluston kehittämistä. 


Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltahankkeet

Siilitien ja Sahaajankadun metrosillat tullaan vahvistamaan. Siltojen rakenteet eivät enää täytä rakenteille asetettuja vaatimuksia varsinkaan metrokaluston päivittyessä ja akselipainojen kasvaessa.Siilitien metrosillat

Siltojen rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän alkuvuonna 2021 niin, että ne valmistuvat 2021 lopussa. Hankkeet toteutetaan samanaikaisesti Kipparlahden sillan uusimisen kanssa, jolloin kannen betonivalut saadaan toteutettua Kipparlahden hankkeen tarvitseman metron itäosuuden liikennekatkon puitteissa.

Sillat vahvistetaan kanteen tehtävillä raudoitetuilla betonivaluilla sekä alapintoihin asennettavilla hiilikuitukomposiittiliuskoilla. Vahventamisen lisäksi muun muassa siltojen paikallisille vaurioille, kuivatuslaitteille sekä liikuntalaakereille toteutetaan laajoja korjaustoimenpiteitä.

Siilitien metrosillat sijaitsevat Herttoniemessä ja ylittävät nimensä mukaisesti Siilitie-kadun. Sahaajankadun metrosillat sijaitsevat Vartiokylässä ja ylittävät Viilarintien.Sahaajankadun metrosillat