Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset


Miksi hätäpoistumiskäyntejä ei voi avata yleiseen käyttöön?
HKL on tutkinut hätäpoistumiskäyntejä, mutta ne eivät esimerkiksi Siilitiellä ja Kulosaaressa täytä metroaseman sisäänkäynnille asetettuja laatuvaatimuksia ja vaatisivat merkittäviä korjaustoimenpiteitä.
Hätäpoistumiskäynnit eivät ole esteettömiä, ja niiden mitoitus mm. käytävän korkeuden ja kulkuväylien leveyden osalta eivät vastaa päivittäisessä käytössä olevan sisäänkäynnin mitoitusta. Nykyiset sisäänkäynnit ovat lisäksi kapasiteetiltaan riittävät metroasemien käyttäjämäärille.

Miksi pyörää ei saa ottaa raitiovaunuun?
Pyörän kuljettaminen raitiovaunuissa on kielletty turvallisuusmääräysten vuoksi. Näin on päätetty siitä syystä, että raitiovaunussa ei ole paikkaa, johon pyörän saisi tukevasti kiinnitettyä esimerkiksi äkkijarrutusten varalta.

Miksi kaupunkipyörien käyttöaika on kerrallaan vain 30 minuuttia?
Kaupunkipyörien käyttöajan pituutta päätettäessä on haettu mallia kansainvälisistä järjestelmistä, joissa tuo 30 minuuttia on hyvin tyypillinen aika. Rajoituksella pyritään lisäämään pyörien vaihtuvuutta niin, että niitä olisi jokaisella asemalla aina tarvittaessa käyttäjille saatavilla. Tulevaisuudessa voidaan harkita myös käyttöajan pidentämistä, mutta nykyisillä käyttö- ja pyörämäärillä tuo 30 minuuttia on toistaiseksi nähty sopivimmaksi.

Miksi kaupunkipyöräkautta ei voi pidentää ympärivuotiseksi
Kaupunkipyöräpalvelu on kilpailutettu koko sopimuskaudelle määritellyin ehdoin, joissa on sovittu myös vuosittaisen käyttökauden pituus. Toiminnan täytyy olla ennakoitavaa, sillä kausityöntekijöiden tarve ja asennusaikataulu täytyy olla suunniteltavissa ja varattavissa hyvissä ajoin ennakkoon. Talvikausi tuottaa kaupunkipyöräpalvelulle useita haasteita, joista vain osa liittyy lumen määrään. Turvallisuuden takaamiseksi pyörissä olisi syytä olla nastarenkaat, kunnes pakkaspäivät loppuvat. Pyöräasemat sijaitsevat usein lumen ja hiekan välivarastointipaikoilla, joten tilan varaaminen koko talveksi voisi aiheuttaa sivuvaikutuksia muulle katutilalle. Asemat toimivat aurinkokennoilla, joille ei riitä valoa talvella. Mikäli palvelu muutettaisiin ympärivuotiseksi, tulisi käytössä olevat asemat kytkeä sähköverkkoon, mikä olisi merkittävä kustannus ja vähentäisi asemasijoittelun joustavuutta. Lisääntynyt ylläpitotarve, työntekijöiden ympärivuotisuus ja tekniset muutokset nostaisivat palvelun kustannuksia merkittävästi. Kaupunkipyörämatkojen määrä vähenee syksyisin huomattavasti, minkä vuoksi myös yksittäisten pyörämatkojen kustannus kaupungille nousisi.

Pitäkö raitiovaunulle antaa pysähtymismerkki?
Ei. Raitiovaunu pysähtyy pysäkille, jos siellä on ihmisiä.

Voisiko useammat liukuportaat saada kulkemaan alaspäin?
Turvallisuusmääräyksien mukaan metroasemilla pitää kulkea useammat liukuportaat ylöspäin kuin alas. Tämä siitä syystä, että mahdollisessa hätätilanteessa matkustajat voidaan mahdollisimman nopeasti saada laituritasolta ylös.

Mistä joillakin metroasemilla kuuluva piippausääni johtuu?
Äänipiippaukset ovat osa hanketta, jossa pyrimme parantamaan asemien liikkumisen esteettömyyttä. Ääni avustaa näkörajoitteisia matkustajia liikkumaan asemalla. Äänen voimakkuus pyritään aina säätämään ympäristöön sopivaksi.

Miksi verkkoyhteys toisinaan pätkii metrojunissa?
Verkkoyhteys on rajallinen. Se jakautuu kaikkien matkustajien kesken. Lisäksi osansa kaistasta ottavat sellaiset palvelut, joista HKL saa dataa esimerkiksi paikkatietoihin liittyen. Koska olemme Helsingin kaupungin verkossa, metrossa eivät toimi esimerkiksi kaikki videontoistopalvelut.

Miksi ovet saattavat avautua metrojunissa joskus väärään suuntaan?
Kuljettaja avaa oven. Joskus harvoin sattuu inhimillisiä virheitä, ja ovi avautuu väärään suuntaan. Siksi on tärkeää, että oviin ei nojata. Metrossa ei vielä ole sellaista tunnistusjärjestelmää, jonka avulla ovet avautuisivat oikeaan aikaan ja oikeaan suuntaan automaattisesti.

Mitä eroa on HKL:llä ja HSL:llä?
HKL omistaa Helsingin raideliikenneinfrastruktuurin ja vastaa metron, raitiovaunun ja Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä kaupunkipyöräpalvelusta. HSL on Suur-Helsingin joukkoliikennejärjestelmästä vastaava kuntayhtymä, joka tilaa metro-, raitiovaunu- ja Suomenlinnan lautan liikennöinnin HKL:ltä sekä bussiliikenteen niistä vastaavilta yhtiöiltä.