Suoraan sisältöön

Kalusto

Pikaratikka  ForCity Smart Artic X54

Havainnekuva pikaratikasta.

Kesällä 2021 kantakaupungin liikenteessä nähdään koeajossa uusi pikaratikka tyyppinimeltään ForCity Smart Artic X54 -vaunu. Prototyyppivaunusta saatuja käyttökokemuksia hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Tässä vaiheessa myös matkustajat pääsevät tutustumaan uuteen pikaratikkaan.

Ensimmäiset Škoda Transtechin toimittamat 29 vaunua otetaan käyttöön Raide-Jokeri -hankkeen valmistuttua aloittavalla pikaraitiotie 550 -linjalla. HKL on tilannut lisäksi 23 samanlaista vaunua Kruunusillat-raitiotieyhteyden tarpeisiin.

Lisätietoja uudesta pikaratikasta.

Artic


Artic-raitiovaunu.

Helsingin liikenteessä kulkee eniten Artic-raitiovaunuja, joita on yhteensä 60 kappaletta. Kaksi esisarjan vaunua toimitettiin Helsinkiin koekäyttöön vuonna 2013, ja ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu vaunu saapui Helsinkiin tammikuussa 2016. Artic on suunniteltu erityisesti Helsingin raitiovaunuverkon tarpeisiin ja kestämään pohjoista ilmastoa. Esite uudesta vaunusta (pdf)  

Nivelraitiovaunut

Valmetin ja Strömbergin valmistamia kotimaisia nivelraitiovaunuja (sarjat MLNRV I ja MLNRV II) on yhteensä 52 kappaletta.

Kunnossapitoyksikkö huolehtii vaunukaluston päivittäisistä huolloista ja korjauksista pääosin itse. Vaunujen korjauksiin käytetään myös ulkopuolisia alihankkijoita. Ylläpidon lisäksi vaunuja myös uudistetaan ja peruskorjataan; mm. kaikkiin liikennöinnissä oleviin nivelraitiovaunuihin on asennettu matalalattiaiset väliosat. 

Lisää tietoa ratikoista löydät Suomen raitiotieseuran sivuilta.