Suoraan sisältöön

Keksi pyörä uudelleen!


Keksi pyörä uudelleen! 

Onko yritykselläsi tai yhteisölläsi innovatiivinen idea pyöräliikenteen kehittämiseksi? Etsimme uusia kokeiluja pyöräliikenteen edistämiseksi Helsingin seudulla: uudenlaisia pyöräilypalveluja tai pyöräilyä tukevia oheispalveluja. Kerro ehdotuksesi meille. Jos se tulee valituksi, osallistumme kokeilun rahoitukseen.*

Kokeilussa ratkaistavat haasteet voivat liittyä esimerkiksi:

  • Liityntäpyöräpysäköintiin ja sen oheispalvelujen kehittämiseen rautatie- ja metroasemilla.

  • Joukkoliikenteeseen, yhteiskäyttöratkaisuihin tai Pyöräkeskuksen tapaisiin työmatkaliikkujan palveluihin.

  • Muihin selvästi tunnistettaviin pyöräilyyn liittyviin tarpeisiin tai uusiin pyöräilyyn kannustaviin palveluihin, joihin ei vielä ole toimivaa ratkaisua.

*Kokeiluja valitaan toteutukseen yhdestä kolmeen kappaletta. HKL osallistuu kokeiluihin  10 000  20 000 eurolla (alv. 0%)/hanke . Haku on avoinna 4.4.2020 asti.


Tarjoa kokeilua 4.4.2020 mennessä.

Tarjoa kokeilua -lomake

Lisätietoa tarjouspyynnön jättämisestä (pdf)

Säännöt haulle (pdf)Mistä on kyse?

Me HKL:llä pyrimme ymmärtämään tulevaisuuden pyöräliikenteen ratkaisuja. Siksi haluamme kokeilla uusia innovaatioita ja arvioida niiden mahdollisuuksia sekä vaikutuksia laajemmin pyöräilyn suosioon Helsingissä. Tavoitteena on kokeilujen kautta saada uusista palveluista aitoa käyttäjäpalautetta, oppeja ja käytännön kokemuksia.

Haetut ideat voivat olla laajasti asukkaita tai matkailijoita palvelevia tai ratkaista tietyn tunnistetun ryhmän erityisen pyöräilyyn liittyvän liikkumis- tai palvelutarpeen.

Kokeiluhaku on suunnattu uudenlaisia pyöräilyä tukevia palveluja tai –ratkaisuja tarjoaville yrityksille ja yhteisöille. Useampi toimija voi myös yhdessä tarjota kokeilua.  HKL:n asiantuntijaraati valitsee kokeiluun pääsevät ideat, ja ne käynnistyvät tämän vuoden aikana. Yhden okeilun kesto vähintään 2 kuukautta ja sen on päätyttävä vuoden loppuun mennessä.

Kokeilujakson aikana yrittäjä tai yhteisö sitoutuu raportoimaan kokeilun tuloksista yrittäjän ja käyttäjien näkökulmista. Yrittäjä laatii kokeilusta myös loppuraportti. Kokeilun puolivälissä järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi väliraportointi.

Kokeilua tarjotaan sähköisellä lomakkeella. Tarjouspyyntö on avoinna 4.4.2020 klo 23.59 asti.

Kysymyksiä ja vastauksia


K1: Mikä on kokeilujen aineistojen ja tulosten julkisuus? Mitä aineistoja yrityksiltä vaaditaan?
V1: Kokeiltavan palvelun, teknologian ja/tai ratkaisun immateriaalioikeudet säilyvät yrityksellä. HKL:llä ei ole vaatimuksia niiden suhteen. Kokeilut toteutetaan julkisella rahalla ja mielenkiinnon kohteena ovat kokeilun tulokset ja lopputulemat. Yritykseltä vaaditut aineistot on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä. Tärkeimmät tulokset ja löydökset voidaan jakaa kolmansille osapuolille, pois lukien liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot.

K2: Mikä on nopean kokeilun elinkaari? Mitä esimerkiksi tapahtuu kokeiluun ostetuille varusteille?
V2: HKL hankkii kokeilun palveluna tietylle ajanjaksolle. Varusteet ja muut kokeilua varten hankitut resurssit jäävät yritykselle.

K3. Mitä tapahtuu, jos kokeiluun tarvittavat välineet vaurioituvat?
V3: Yrityksen tulee huolehtia kokeilun toteuttamiseen tarvittavien välineiden vakuuttamisesta. HKL ei korvaa rikkoutuneita laitteita.

K4: Mitä nopealle kokeilulle tapahtuu pilottijakson jälkeen?
V4: Yritys ja HKL sopivat kokeilujaksosta sopimuksella. Niissä tapauksissa, joissa ei ole erityistä syytä lopettaa kokeilua varsinaisen kokeilujakson päättyessä, kokeilu voi jatkua yrityksen omalla vastuulla ja kustannuksilla. Jos kokeiluun liittyy määräaikaisia lupia tai muita rajoittavia tekijöitä, kokeilu on lopetettava kokeilujakson päätteeksi.

K5: Tuleeko kokeilun purkukulut sisällyttää tarjoukseen?
V5: Kyllä, kulut tulee sisällyttää tarjoukseen. Yrityksen tulee sisällyttää tarjoukseen kokeiluun liittyvät kustannukset, mukaan lukien asennukset ja purkamiset.

K6: Kuinka tiukkoja aikarajat ovat kokeiluun vaikuttavan ylitsepääsemättömän esteen (ns. force majeure) tapauksessa?
V6: Ylitsepääsemättömän esteen tapauksessa, HKL:llä on joustava suhtautuminen toteutuksen viiveisiin. Uusista aikatauluista sovitaan toteutuksen muutossopimuksella.

K7: Miten HKL voi auttaa neuvottelemaan kaupungin kanssa menettelytavoista ja hallinnollisista asioista, esimerkiksi parkkipaikkojen osoittamisesta kokeilun käyttöön?
V7: Yrityksen tulee järjestää tarvittavat hallinnolliset asiat etukäteen, HKL auttaa tarvittaessa hallinnollisissa asioissa ja menettelytavoissa valittujen kokeiluiden osalta. HKL:n rooli on puolueeton, eikä se tarjoa räätälöityä apua yksittäisille yrityksille tarjousvaiheessa eikä voi vaikuttaa poliittisiin päätöksiin tai kiertää hallinnollisia esteitä.


Kuvassa lukee Tarjoa kokeilua 4.4. mennessä
Tarjoa kokeilua -lomake