Suoraan sisältöön

HKL:n innovaatiohaku

Piirroskuva metroasemasta.

Ketteriä kokeiluja metronasemien palvelujen ja viihtyisyyden edistämiseksi

Haku on päättynyt! Esittelemme kokeiluun valitut / valitun palvelun kesän aikana.

Onko yritykselläsi tai yhteisölläsi innovatiivinen idea metroasemien palvelujen ja viihtyisyyden kehittämiseksi? Kerro ehdotuksesi meille. Jos se tulee valituksi, osallistumme kokeilun rahoitukseen.*

Kokeilussa ratkaistavat haasteet voivat liittyä esimerkiksi:

  • Pyörä- ja autoliityntäpysäköinnin kehittämiseen metroasemilla.
  • Pyörä- ja autoliityntäpysäköinnin oheispalvelujen kehittämiseen metroasemilla.
  • Matkustajakokemusta ja metroasemien viihtyisyyttä parantaviiin uusiiin palveluihin tai rakenteisiin.
  • Metroasemille soveltuviin kierto- ja jakamistaloutta edistäviin palveluihin.
  • Muihin selvästi tunnistettaviin metroaseman käyttäjien tarpeisiin, joihin ei ole vielä toimivaa ratkaisua.

*Kokeiluja valitaan toteutukseen 2 - 4 kappaletta. HKL osallistuu kokeiluihin 10 000 — 25 000 eurolla (alv. 0%)/hanke. Kuitenkin niin, että kokonaishinta kaikista kokeiluista on yhteensä 45 000 euroa.

Mistä on kyse?

Me HKL:llä pyrimme toiminnallamme helpottamaan kaupunkilaisten arkea tuottamalla vaivattomia, luotettavia, oikea-aikaisia ja turvallisia liikkumisen palveluita. Siksi haluamme kokeilla uusia innovaatioita ja arvioida niiden avulla uusien palvelujen mahdollisuuksia sekä vaikutuksia metroasemien käyttäjien arkeen. Tavoitteena on kokeilujen kautta saada uusista palveluista aitoa käyttäjäpalautetta, oppeja ja käytännön kokemuksia.

Haetut ideat voivat olla laajasti asukkaita tai matkailijoita palvelevia tai ratkaista tietyn tunnistetun ryhmän liikkumis- tai palvelutarpeen.

Kokeiluhaku on suunnattu yrityksille ja yhteisöille. Useampi toimija voi myös yhdessä tarjota kokeilua. HKL valitsee kokeiluun pääsevät ideat, ja ne käynnistyvät tämän vuoden aikana. Yhden kokeilun kesto on vähintään kaksi kuukautta ja sen on päätyttävä vuoden loppuun mennessä.

Kokeilujakson aikana yrittäjä tai yhteisö sitoutuu raportoimaan kokeilun tuloksista yrittäjän ja käyttäjien näkökulmista. Yrittäjä laatii kokeilusta myös loppuraportti. Kokeilun puolivälissä järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi väliraportointi.

Piirretyt kuumailmapallot ilmassa.

Haku on päättynytMääräaikana saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

HKL:n innovaatiohaun säännöt (.pdf)

Tarjouspyyntö (.pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia

K1: Mikä on kokeilujen aineistojen ja tulosten julkisuus? Mitä aineistoja yrityksiltä vaaditaan?

V1: Kokeiltavan palvelun, teknologian ja/tai ratkaisun immateriaalioikeudet säilyvät yrityksellä. HKL:llä ei ole vaatimuksia niiden suhteen. Kokeilut toteutetaan julkisella rahalla ja mielenkiinnon kohteena ovat kokeilun tulokset ja lopputulemat. Yritykseltä vaaditut aineistot on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä. Tärkeimmät tulokset ja löydökset voidaan jakaa kolmansille osapuolille, pois lukien liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot.

K2: Mikä on nopean kokeilun elinkaari? Mitä esimerkiksi tapahtuu kokeiluun ostetuille varusteille?

V2: HKL hankkii kokeilun palveluna tietylle ajanjaksolle. Varusteet ja muut kokeilua varten hankitut resurssit jäävät yritykselle.

K3. Mitä tapahtuu, jos kokeiluun tarvittavat välineet vaurioituvat?
V3: Yrityksen tulee huolehtia kokeilun toteuttamiseen tarvittavien välineiden vakuuttamisesta. HKL ei korvaa rikkoutuneita laitteita.

K4: Mitä nopealle kokeilulle tapahtuu pilottijakson jälkeen?
V4: Yritys ja HKL sopivat kokeilujaksosta sopimuksella. Niissä tapauksissa, joissa ei ole erityistä syytä lopettaa kokeilua varsinaisen kokeilujakson päättyessä, kokeilu voi jatkua yrityksen omalla vastuulla ja kustannuksilla. Jos kokeiluun liittyy määräaikaisia lupia tai muita rajoittavia tekijöitä, kokeilu on lopetettava kokeilujakson päätteeksi.

K5: Tuleeko kokeilun purkukulut sisällyttää tarjoukseen?
V5: Kyllä, kulut tulee sisällyttää tarjoukseen. Yrityksen tulee sisällyttää tarjoukseen kokeiluun liittyvät kustannukset, mukaan lukien asennukset ja purkamiset.

K6: Kuinka tiukkoja aikarajat ovat kokeiluun vaikuttavan ylitsepääsemättömän esteen (ns. force majeure) tapauksessa?
V6: Ylitsepääsemättömän esteen tapauksessa, HKL:llä on joustava suhtautuminen toteutuksen viiveisiin. Uusista aikatauluista sovitaan toteutuksen muutossopimuksella.

K7: Miten HKL voi auttaa neuvottelemaan kaupungin kanssa menettelytavoista ja hallinnollisista asioista, esimerkiksi parkkipaikkojen osoittamisesta kokeilun käyttöön?
V7: Yrityksen tulee järjestää tarvittavat hallinnolliset asiat etukäteen, HKL auttaa tarvittaessa hallinnollisissa asioissa ja menettelytavoissa valittujen kokeiluiden osalta. HKL:n rooli on puolueeton, eikä se tarjoa räätälöityä apua yksittäisille yrityksille tarjousvaiheessa eikä voi vaikuttaa poliittisiin päätöksiin tai kiertää hallinnollisia esteitä.


Säännöt haulle (pdf)

Tarjouspyyntö (.pdf)