Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
21 / 14.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 155 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 156 Asia/2

Johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 23. - 24.11.2021 (pdf) (html)


§ 157 Asia/3

Raitiovaunuvarikoiden kokonaiskehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/4

Ruskeasuon varikkohankkeen eteneminen (pdf) (html)


§ 159 Asia/5

Hiilineutraali HKL -ohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/6

HKL:ssä käytetyt puitesopimusjärjestelyt (pdf) (html)


§ 161 Asia/7

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 162 Asia/8

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.