Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
21 / 14.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 23. - 24.11.2021 (pdf) (html)


Asia/3

Raitiovaunuvarikoiden kokonaiskehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Ruskeasuon varikkohankkeen eteneminen (pdf) (html)


Asia/5

Hiilineutraali HKL -ohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

HKL:ssä käytetyt puitesopimusjärjestelyt (pdf) (html)


Asia/7

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


Asia/8

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.