Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
20 / 30.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 147 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 148 Asia/2

Kruunusillat-hankkeen allianssin siirtyminen toteutusvaiheeseen (TAS) (pdf) (html)

Liite 1

KS_000_PRJ_Raportti-Toteutussuunnitelma

Liite 2

Tavoitekustannuksen yhteenvetolaskelma

Liite 3

Allianssin tavoiteaikataulu

Liite 4

Allianssin hankelaajuus

Liite 5

Riskienjako

Liite 6

TAS ATA-mittarit

Liite 7

Kruunusillat -hanke allianssin kehitysvaihe (vaihe 2) jatko

Liite 8

Kruunusillat -hanke allianssin toteutusvaihe (TAS) (vaihe 5)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/3

Kruunusillat-hankkeen siltaurakan tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kruunusillat-hanke siltaurakka (vaihe 4)


§ 150 Asia/4

Raitiovaunuvarikoiden kokonaiskehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/5

Kaivojen ja viemärien tyhjennyksien, avauksien ja huuhteluiden hankinta puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 152 Asia/6

Raitioradan urakiskojen hankinta puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Asia/7

Kipparlahden metrosillan uusiminen, hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 154 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.