Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
18 / 02.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 135 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Asia/2

Mellunmäen, Puotilan ja Rastilan metroasemien sekä Pukinmäen juna-aseman liityntäpyöräpysäköinnin toteutus (pdf) (html)

Liite 1

Perustelumuistio


§ 137 Asia/3

Ajojohtimien ja kannatinvaijerien sekä ripustustarvikkeiden hankinta puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1

Perustelumuistio


§ 138 Asia/4

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 139 Asia/5

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.