Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
16 / 19.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 124 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 125 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginkanslialle liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

HKL:n työntekijöiden vetoomus kaupungin päättäjille

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstötoimikunnalle jättämä lausunto 24.3.2020

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista (pdf) (html)


§ 127 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 128 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta lisätä raitiovaunukapasiteettia Länsisatamaan (pdf) (html)


§ 129 Asia/6

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta raitioliikenteestä Jätkäsaaresta keskustaan Bulevardin kautta (pdf) (html)


§ 130 Asia/7

Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta parantaa vesijoukkoliikenteen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja ylipäätänsä lisätä vesijoukkoliikennettä (pdf) (html)


§ 131 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.