Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
14 / 11.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 111 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 112 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginkanslialle liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

HKL:n työntekijöiden vetoomus kaupungin päättäjille

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

HKL:n työntekijöitä edustavien henkilöstöjärjestöjen HKL:n henkilöstötoimikunnalle jättämä lausunto 24.3.2020

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 115 Asia/5

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/6

Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ylläpitoa ja verkkolaskujen vastaanottoa koskeva palveluhankinta (pdf) (html)


§ 117 Asia/7

Länsimetron kiinteistöjen kiinteistösiivouksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/8

Raitioradan ja metroradan kielisovituksien sekä metroradan risteyksien hankinta puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1

Perustelumuistio


§ 119 Asia/9

Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöaseman saneeraus, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Asia/10

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 121 Asia/11

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.