Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
11 / 15.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 91 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 92 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousaika elokuussa 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/3

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/4

Mustapuron metroradan alittavan osuuden rumpujen korjausten tilaaminen (pdf) (html)


§ 95 Asia/5

Pasilan raiteistomuutoksien rakentaminen ja ratasähkötyöt (pdf) (html)


§ 96 Asia/6

Vähäpäästöiset ajoneuvot -selvitys, mahdollinen aikataulu siirtymisessä sähköautoihin ja kustannusvaikutusten arviointi (pdf) (html)


§ 97 Asia/7

HKL:n järjestyksenvalvontapalvelut Rautatientorilla, Elielinaukiolla, Vantaankosken radan asemilla ja Paloheinän tunnelissa (pdf) (html)


§ 98 Asia/8

Hiilineutraali HKL –toimenpideohjelman luonnos (pdf) (html)


§ 99 Asia/9

Ruskeasuon varikkotilojen ja väistötilojen vuokraaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle (pdf) (html)


§ 100 Asia/10

Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman saneeraus, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 101 Asia/11

Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta laaditun yhteistyösopimuksen päivittäminen ja laajentaminen (pdf) (html)


§ 102 Asia/12

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannus, rakennusurakan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 103 Asia/13

KLW Wheelco SA:n hankintaoikaisuvaatimus M100- ja M200-metrojunien pyörien hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/14

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 105 Asia/15

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.