Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
10 / 27.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 82 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 83 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen esitys Nordic Light Rail Association jäsenyydestä kaupunginhallitukselle (pdf) (html)


§ 84 Asia/4

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/5

Pohjatutkimuspalveluiden hankinta puitejärjestelynä 2021-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Vertailutaulukko


§ 86 Asia/6

Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen rakennusurakan hankinta (pdf) (html)


§ 87 Asia/2

HKL:n yhtiöittämisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

HKL:n tavoiteohjelman tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.