Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
08 / 29.04.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 67 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/2

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Asia/3

HKL:n lausunto ponnesta Länsi-Helsingin raitiotien rakentamisen aikaisten haittojen viestinnästä yrittäjille (pdf) (html)


§ 70 Asia/4

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös 2020 (pdf) (html)


§ 71 Asia/5

Sigma Solutions Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/6

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 73 Asia/7

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.