Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
06 / 25.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 49 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 50 Asia/2

HKL:n vuosikertomus 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle ponnesta raitioteiden varikkosuunnitelman päivittämiseksi (pdf) (html)


§ 52 Asia/4

Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee ilmastobudjetin käyttöön ottamista Helsingissä (pdf) (html)


§ 54 Asia/6

Liikenneliikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta koskien ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaata kaupunkitilaa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 55 Asia/7

Ajoneuvojen vuokraaminen (pdf) (html)


§ 56 Asia/8

Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun urakkakokonaisuuden hankinta (pdf) (html)


§ 57 Asia/9

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 58 Asia/10

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.