Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
05 / 11.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/2

Kruunusiltojen valmistelevien rakentamistöiden aloittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen lausunto Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/4

HKL:n tavoiteohjelman valmistelun tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/6

Hankintaoikaisuvaatimus koskien vaihteenohjausjärjestelmän hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/5

HKL:n yhtiöittämisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/7

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.