Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
04 / 02.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 33 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 34 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/3

Metron liikenteenohjausjärjestelmään liittyvät asiantuntijapalvelut, hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 36 Asia/4

Raide-Jokerin pysäkkikatosten tilaaminen ja sisällyttäminen pysäkkikatossopimukseen (pdf) (html)


§ 37 Asia/5

Vallilan raitiovaunuvarikon lattioiden korjausten lisä- ja muutostöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/6

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannus, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 39 Asia/7

Metron automatisointiin liittyvät riita-asiat / oikeudellistenpalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 41 Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.