Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
03 / 11.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 24 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 25 Asia/2

HKL:n yhtiöittämisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/3

Informaatio Kunta10-tutkimuksen tuloksista (pdf) (html)


§ 27 Asia/4

HKL:n tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 28 Asia/6

Kiinteistöjen, raitiovaunujen ja metrojunien töhryjen ja tarrojen poiston sekä metrojunien siivouksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 29 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Asia/7

Vaihteenohjausjärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 31 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 32 Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.