Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
02 / 28.01.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Asia/3

Metrojunien mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella (pdf) (html)


§ 16 Asia/4

Raitiovaunujen mainospaikkasopimuksen jatkaminen optiokaudella (pdf) (html)


§ 17 Asia/5

Pyöräilykauden 2020 yhteenveto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/6

Työkalujen ja tarvikkeiden hankinta puitejärjestelynä sekä hyllytyspalvelun tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 19 Asia/7

HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimuksen ulkopuolisten kunnossapitotöiden tilaaminen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 20 Asia/8

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/9

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnesta koskien Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamisen mahdollisuuksia (pdf) (html)


§ 22 Asia/10

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 23 Asia/11

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.