Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
01 / 14.01.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Esitys liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran uudelleen täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite ansiovertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liikenteenohjausjärjestelmän lisä- ja muutostyövaltuuden muuttaminen (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kruunusillat-raitiotien tilannekatsaus ja eteneminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Tietovarastoinnin ja data-analytiikkaratkaisun kehittäminen, konsultointi ja käyttöönotto, hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 7 Asia/7

Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjausten lisä- ja muutostyön tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Pasilankatu-Ilmalantorin katu- ja ratatöiden hankinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventaminen, rakennusurakoiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/10

Atlantinsillan rakentamisen lisä- ja muutostyö nro 48 hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.