Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
24 / 12.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 208 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 209 Asia/2

HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetin hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 210 Asia/3

Kaukolämpöjohtojen siirtotyöt Raide-Jokeri-projektin Espoon kaupungin alueella (pdf) (html)


§ 211 Asia/4

M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien hankinta (pdf) (html)


§ 212 Asia/5

Hankinta, raitiotien ja metron sähkökonsultointi vuosina 2020 - 2024, puitejärjestely (pdf) (html)

Liite 1


§ 213 Asia/6

M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 214 Asia/7

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/8

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusiminen, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 216 Asia/9

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/10

Hankesuunnitelma, väliaikainen bussiterminaali, Herttoniemen metroasema (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 218 Asia/12

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 219 Asia/11

Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.