Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
22 / 21.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 183 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 184 Asia/2

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/4

M300-metrojunien optiohankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/5

M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomian kehittämisen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/6

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien tilauksen korottaminen (pdf) (html)


§ 189 Asia/7

Töölön raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila), lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/8

Raitiotien ajojohtimien kannatinpylväiden tilaaminen puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1


§ 191 Asia/9

Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin tilaaminen (pdf) (html)


§ 192 Asia/10

Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisätyöt (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/11

Vesi- ja jätevesihuollon hankinta metroasemille ja muille kiinteistöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/12

Itäkeskuksen Punos-hanke, informaatio hankkeen valmistelusta (pdf) (html)


§ 195 Asia/13

Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitos, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 196 Asia/14

Polkupyörien liityntäpysäköinnin keskittäminen / Helsingin pyöräliityntäpysäköinnin hallinnan siirto HKL:lle (pdf) (html)


§ 197 Asia/15

HKL:n kiinteistöissä suoritettavien metallitöiden tilaaminen puitejärjestelynä (pdf) (html)


§ 198 Asia/16

HKL:n kantametron liukuovien huollon tilaaminen KONE Hissit Oy:ltä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/17

Paloilmoitinjärjestelmän huollon ja sopimukseen kuulumattomien korjaustöiden tilaaminen HKL:n kiinteistöihin (pdf) (html)


§ 200 Asia/18

Kiinteistöjen ja metron jätehuollon tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/20

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 202 Asia/19

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.