Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
19 / 17.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 161 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 162 Asia/2

Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta laaditun yhteistyösopimuksen päivittäminen (pdf) (html)


§ 163 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vantaan ratikan yleissuunnitelmasta (pdf) (html)


§ 164 Asia/4

Töölön raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila), lisätöiden 11-13 ja 15 tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/5

Hankinta, Kruunusillat -hankkeen allianssikumppaneiden valinta (pdf) (html)


§ 166 Asia/6

Kipparlahden metrosillan uusiminen, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 167 Asia/7

Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/8

Stanley Security Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kameravalvontajärjestelmän hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/9

Projektipäälliköiden palvelut Raide-Jokeri-projektille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/10

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/11

Liikenneliikelaitos, Winbus tuki- ja ylläpitosopimuksen sekä lisätöiden tilaaminen vuosille 2020 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/12

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/13

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.