Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
15 / 22.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 126 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 127 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 26. - 27.9.2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/3

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/4

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/5

Oikaisuvaatimus koskien johtokunnan päätöstä liikenneliikelaitoksen henkilöstö- ja liiketoiminnantukiyksikön johtajan viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.7.2019, liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 25.6.2019 § 25

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/6

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 14.6.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Liite 2

Lausuntopyyntö 14.6.2019, liite, Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/7

Liikennelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta kaupunkipyöräasemien toteuttamiseksi Malmin, Tapanilan, Puistolan ja Pukinmäen asemille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 133 Asia/8

VIRVE-radiopuhelinverkon liittymien hankinta ja käyttömaksut vuosille 2019-2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/9

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Sami Muttilaisen valtuustoaloitteeseen Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 135 Asia/11

Hankesuunnitelma, Ilmalan sähkönsyöttöasema (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 136 Asia/12

HKL:n kiinteistöissä suoritettavien teollisuusautomaatiojärjestelmän huolto-, kunnossa- ja ylläpitotöiden sekä suunnittelu-, kokoonpano-, käyttöönotto-, ohjelmointi- ja laitteistosuunnittelutehtävien tilaaminen puitejärjestelynä (pdf) (html)


§ 137 Asia/13

Herttoniemen metrokorttelin kehittäminen, hankintamenettelyn käynnistäminen (pdf) (html)


§ 138 Asia/14

Meilahden, Hernesaaren ja Erottajan sähkönsyöttöasemien kojeistojen hankinnan option käyttöönotto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/15

Destia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/16

Hankinta, kameravalvonta, 24H19 (HKL)/1562 (LM), Liikenneliikelaitos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/17

Pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestely 2017 – 2019, optiokauden käyttöönotto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/18

HKL:n hallinnoimien Länsimetron metroasemien ja metrojunien siivouspalvelun ensimmäinen optiokausi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/19

HKL:n kiinteistöissä suoritettavien lvi-huoltokirjan mukaisten tarkastusten ja huoltojen tilaaminen puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1


§ 144 Asia/20

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 145 Asia/21

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 146 Asia/10

Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.