Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
12 / 13.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 97 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 98 Asia/2

Katsaus henkilöstöohjelman ja työhyvinvoinnin toimenpiteiden etenemiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen tarveselvitykseen perustuvan hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/6

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/7

Liikenneliikelaitoksen investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/8

Liikenneliikelaitoksen palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien sopimusten päättämistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/9

Liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista ja muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/10

LVI-valvontajärjestelmän ala-asemien uusinta (pdf) (html)


§ 107 Asia/11

Telakkarannan raitiotien katu- ja ratatyöt välillä Bulevardi - Eiranranta (pdf) (html)


§ 108 Asia/12

Kruunusillat -raitioyhteys välillä Nihti-Kruunuvuorenranta /hankeosuutta koskevien rakennesuunnitelmien lisätyötilaus (pdf) (html)


§ 109 Asia/13

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman louhintaurakan hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Asia/14

HKL:n ja Länsimetro Oy:n kiinteistöissä suoritettavien lämpö-, vesi- ja viemäritöiden tilaaminen puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Asia/15

Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnittelun hankinta (pdf) (html)


§ 112 Asia/18

Raitiotieurakka Atlantinkadulla, välillä Välimerenkatu-Madeiranaukio (pdf) (html)


§ 113 Asia/16

Informaatio Ruhan raitiotievarikon projektin hankesuunnitelmasta ja aikataulutilanteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 114 Asia/17

Kampin metroaseman peruskorjaus, hankkeen valmistelu (pdf) (html)


§ 115 Asia/19

M300-metrojunien optiohankinta, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 116 Asia/20

Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamisen option käyttöönotto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/21

Roihupellon bussivarikon rakentaminen (pdf) (html)


§ 118 Asia/22

HKL:n hallinnoimien eräiden kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen toiselle optiokaudelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/23

Kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelujen hankinta toiselle optiokaudelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/24

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 121 Asia/25

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.