Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
11 / 16.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Asia/2

HKL:n hallintomuotoselvityksen esittely johtokunnalle (pdf) (html)


§ 83 Asia/3

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 84 Asia/4

Hämeentie välillä Junatien silta-Hakaniemi, katu- ja ratatöiden hankinta (pdf) (html)


§ 85 Asia/5

VIRVE-järjestelmän kuuluvuuden parantaminen länsimetron maanalaisissa tiloissa (pdf) (html)


§ 86 Asia/6

Kulosaaren sähkönsyöttöaseman peruskorjaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Asia/7

HKL:n ja Länsimetro Oy:n kiinteistöissä suoritettavien sähkö- ja teletöiden tilaaminen puitejärjestelynä (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Asia/8

Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien rakentaminen ja ratasähkötyöt, hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 89 Asia/9

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennuttamistehtävät (pdf) (html)


§ 90 Asia/10

Metron kameravalvontajärjestelmän kehittämistä koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 91 Asia/11

Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaa koskevat lisätyöt 1, 5, 7 ja 8 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/12

Sörnäisten metroaseman muutokset ja vesieristeen uusiminen, urakan ja rakennuttamisen hankinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/13

Töölön raitiovaunuvarikko, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisätyöt, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/14

HKL:n hallinnoimien eräiden kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen toiselle optiokaudelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/15

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 96 Asia/16

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.